Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Pamięci księdza Bernarda Mickiewicza

Pamięci księdza Bernarda Mickiewicza

Autor zdjęcia - Łarysa WermińskaJak szybko leci czas. 21 maja 2015 r minęła dziewiąta rocznica z dnia śmierci legendarnego berdyczowskiego kapłana – księdza Bernarda Mickiwicza.

Ten duszpasterz pozostanie w naszych sercach na zawsze. W przeddzień tej smutnej rocznicy w Berdyczowskim kościele św.Barbary odbyła się Msza w intencji o. Bernarda. Liturgię odprawiało sześciu kapłanów – Marianów, w tym proboszcz gródeckiej parafii św. Antoniego z Padwy, przełożony Zgromadzenia Księży Marianów na Ukrainie o.Wiktor Łutkowski MIC. Wspaniałą homilię upamiętniającą bohaterską pracę duszpasterską o.Bernarda wygłosił o.Albert Gałecki MIC, który przez dłuższy czas razem z nim pracował i jest najlepszym ekspertem z życiorysu o. Bernarda Mickiewicza.

Należy podkreślić, że cała rodzina wielodzietna Mickiewiczów została oznaczony specjalnym znakiem Bożym. Trzej bracia – Bernard, Piotr i Ambrozy poszli do seminarium, a trzy siostry – Jadwiga, Agnieszka i Teresa zdecydowały się nie wychodzić za mąż, a poświęcić się służeniu Bogu. Archiwalne świadectwa potwierdzają, że rodzina Mickiewiczów pochodzi ze słynnego rodowodu szlacheckiego Rymwidów, skąd z kolei wywodzi się też wielki polski poeta Adam Mickiewicz.

Pracę duszpasterską na Ukrainie o. Bernard Mickiewicz rozpoczął w 1970 roku, gdy na zaproszenie wiernych przyjechał do miasta Stryj obwodu lwowskiego. Na tych ziemiach istniała liczna grekokatolicka wspólnota, jednak ten kościół był zakazany. Ksiądz objął opieką grekokatolików jak własnych dzieci. Razem z rzymskokatolikami oni uczestniczyli we wspólnych nabożeństwach.

W grudniu 1973 roku ks. Bernard został aresztowany przez KGB i skazany na trzy lata więzienia. Po zwolnieniu został zaproszony do Berdyczowa przez swego brata ks. Ambrozego.

Z pierestrojki w ZSRS rozpoczął się nowy etap duchowego odrodzenia berdyczowskiego rejonu. 22 lipca 1990 w obecności sześciu tysięcy wiernych oraz Generała Zakonu Karmelitów z Rzymu odprawiono pierwszą po wieloletniej przerwie Mszę na dziedzińcu karmelitańskiej świątyni. W ciągu następnych 17 miesięcy Ojciec Bernard odprawiał liturgię na dziedzińcu klasztora. Wysiłki te wieńczyły się sukcesem. 8 grudnia 1991 roku w obecności bpa Jana Purwińskiego w dolnym i górnym kościele odprawiono pierwszą Liturgię (już w środku, a nie na ulicy). Latem 1992 roku w kościele św Barbary przy ulicy Karła Libknechta (obecnie ul. Europejska) również odbyła się pierwsza po długiej przerwie msza.

Niestety od początku pierwszej dekady XXI w., stan zdrowia o. Bernarda szybko się pogarszał, on cierpiał z powodu trzech udarów mózgu. Bernard Mickiewicz zmarł w Berdyczowie 21 maja 2006. Został pochowany przy kościele św Barbary – gdzie służył oddanie Bogu i wiernym. 24 maja 2006 odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne i odbył się pogrzeb Ojca Bernarda Mickiewicza.

Jerzy Sokalski – prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, 22.05.15 r.

 

Ks. Bernard Mickiewicz