Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Organizacje polskie na Wołyniu

Organizacje polskie na Wołyniu

Członkowie Hufca WołyńNa Ukrainie działa masa polskich organizacji na Ukrainie. Znaczna ich część funkcjonuje na Wołyniu. Kilka zdań o dwóch, które odgrywają ważną rolę w życiu kulturalnym, społecznym i oświatowym Polaków, mieszkających na terenie byłego wschodu II RP.

Pierwszą z tych dwóch organizacji jest Harcerstwo Polskie na Ukrainie, a dokładnie Hufiec „Wołyń”. Pierwsza zbiórka drużyny hufca odbyła się w 1998 r. w Kostopolu. Funkcję drużynowej w 6-osobowej jednostce objęła Irena Kotwicka. Dzięki harcerzom z Kostopola, o harcerstwie dowiedziała się młodzież z Równego. Tak powstała pierwsza drużyna i w Równym, pod opieką Natalii Firsowej, którą później zastąpiła Helena Kiryłowicz.

W 2001 roku odbyły się kursy drużynowych, na które zaproszono aktywne i młode osoby ze Zdołbunowa i Tomaszgrodu. Zdołbunów reprezentowali Aleksander Radica i Irena Dejneka a Tomaszgród – Witali Żuk. Oprócz tego z Wołynia na te warsztaty przyjechała Helena Kiryłowicz z Równego oraz Natalia Firsowa. Sukcesem było to, iż po kursach utworzyło się jeszcze dwie nowe drużyny w Zdołbunowie i Tomaszgrodzie. W 2006 roku Irena Kotwicka złożyła obowiązki hufcowej.

Ale harcerstwo na Wołyniu nie przestało z tego powodu funkcjonować, dzięki staraniom dobrych instruktorów. Teraz funkcję hufcowego pełni phm. Aleksander Radica. Hufiec „Wołyń” nadal rozwija się, a także bierze udział w różnych harcerskich imprezach, obozach i akcjach.

Następną organizacją, o której warto opowiedzieć jest Rówieńska Organizacja Obwodowa „Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego”.Organizacja ta działa od 2011 roku, jej celem jest odrodzenie polskich tradycji i rozwój polskiej kultury wśród młodzieży i dorosłych. Centrum organizuję zajęcia z języka polskiego, a także różnorodne atrakcje, np. wieczory literackie, spotkania świąteczne, wydaję i tłumaczy książki. Także przy Centrum działa muzyczny zespół „Bonum”, który bierze udział w konkursach na Ukrainie, jak i również za granicą. Działalność tej organizacji służy rozwojowi młodych ludzi pod wieloma względami.

Każda organizacja robi swoją sprawę, lecz one są zbliżone przez to, że wszystkie są nastawione na rozwój polskości, polskiej kultury i tradycji.

Maria Kucza, 03.09.16 r.