Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Orędzie papieskie z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz w Syrii

Orędzie papieskie z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz w Syrii

– Pokój dla kobiet i mężczyzn, którzy wciąż odczuwają skutki konfliktu we wschodniej Ukrainie, gdzie pilnie potrzebna jest wspólna wola przynoszenia ulgi mieszkańcom oraz realizacji podjętych zobowiązań – powiedział Franciszek podczas bożonarodzeniowego orędzia wygłoszonego w południe 25 grudnia z balkonu Bazyliki świętego Piotra w Rzymie po nocnej pasterce.

Podczas orędzia i błogosławieństwa Urbi et Orbi Franciszek nawoływał do pokoju nie wyrażanego słowami, ale faktycznego i konkretnego. Jego pierwsza myśl skierowana była do Syrii: „Pokój mężczyznom i kobietom w udręczonej Syrii, gdzie przelano tak wiele krwi. Zwłaszcza w Aleppo, będącym w minionych tygodniach teatrem jednej z najokrutniejszych bitew, gdzie pilne jest zapewnienie pomocy i pocieszenia wyczerpanej ludności cywilnej, która wciąż znajduje się w rozpaczliwej sytuacji, wielkim cierpieniu i biedzie. Nadszedł czas, aby ostatecznie umilkła broń, a wspólnota międzynarodowa czynnie dążyła do osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania, oraz aby przywrócono zasady współżycia obywatelskiego w tym kraju”.

Franciszek wymienił kolejne miejsca, gdzie ludzie wciąż tak bardzo pragną pokoju – Ziemię Świętą, zachęcając Izraelczyków i Palestyńczyków, by mieli odwagę i determinację, by napisać nową kartę historii, w której nienawiść i zemsta ustąpią przed wolą wspólnego budowania przyszłości wzajemnego zrozumienia i zgody, nawoływał do jedności i zgody w Iraku, Libii i Jemenie, nie zapomniał także o Afryce, zwłaszcza Nigerii, gdzie fundamentalistyczny terroryzm wyzyskuje nawet dzieci do siania przerażenia i śmierci. Papież podkreślał potrzebę pokoju w Sudanie Południowym i Demokratycznej Republice Konga.

Ze szczególną troską mówił także o Ukrainie.

– Pokój tym, którzy zostali ranni lub stracili drogą osobę na skutek okrutnych aktów terroryzmu, które stały się zasiewem strachu i śmierci w sercu wielu państw i miast. Pokój – nie w słowach, ale faktyczny i konkretny – naszym braciom i siostrom opuszczonym i wykluczonym, tym, którzy są głodni i tym, którzy są ofiarami przemocy. Pokój wygnańcom, migrantom i uchodźcom, osobom, które są dziś przedmiotem handlu ludźmi. Pokój narodom, które cierpią z powodu ambicji gospodarczych małej grupy i zachłannej chciwości bożka-pieniądza, prowadzącej do zniewolenia. Pokój tym, którzy dotknięci są trudnościami społecznymi i gospodarczymi oraz tym, którzy cierpią z powodu następstw trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych – powiedział Ojciec Święty.

Po wygłoszeniu orędzia i błogosławieństwa Urbi et Orbi papież Franciszek złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia.

Słowo Polskie na podstawie informacji Radia Watykan, zdjęcia pochodzą z parafii Ducha Świętego w Winnicy, autor Sergiusz Olijnyk, 25.12.16 r.