Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Operacja polska NKWD była wzorem dla bolszewików dla późniejszych represji

Operacja polska NKWD była wzorem dla bolszewików dla późniejszych represji

Fot. Wikipedia

– Przeprowadzona przez NKWD w latach 1937-1938 „operacja polska” była wzorem dla następnych represji wobec innych grup narodowościowych w ZSRS – uważa Jan Raczyński ze Stowarzyszenia Memoriał.

„Przy jej realizacji kierowano się >>polskim<< rozkazem Nr 00485, wydanym przez szefa NKWD Nikołaja Jeżowa i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi trybu prowadzenia represji” mówił szef organizacji, badającej zbrodnie komunistów w latach 30. XX w.

Drugą cechą wyróżniającą operację polską była jej skala i okrucieństwo – podkreślił badacz Memoriału. Wskazał, że choć Polacy nie stanowili tak znaczącej części ludności ZSRR, lecz ucierpiała ogromna ich liczba, a wyroki były bardzo surowe.

Znaczną część badań w Rosji na temat operacji polskiej wciąż stanowi wydany w 1997 r. przez Stowarzyszenie Memoriał zbiór artykułów naukowych „Represje wobec Polaków i obywateli polskich”. Wydane też zostały związane z tym tematem zbiory dokumentów, jednak ta skala badań w Rosji jest absolutnie niewystarczająca.

Raczyński wyraził nadzieję, że uda się uzyskać dostęp do tzw. albumów, jak nazywano – ze względu na ich formę – listy ofiar represji, które przesyłano do Moskwy w celu akceptacji wyroków.

Za początek operacji polskiej uważa się rozkaz Jeżowa, Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych, z 11 sierpnia 1937 r., noszący numer 00485. Liczbę zamordowanych ofiar represji podczas operacji polskiej szacuje się na ponad 100 tys.

W rozkazie polecono także, by wszyscy aresztowani zostali podzieleni na dwie kategorie: pierwszą podlegającą rozstrzelaniu, drugą osadzeniu w więzieniach i łagrach z wyrokami od 5 do 10 lat. Akcja likwidacji ludności polskiej w ZSRS zakończyła decyzja NKWD i Rady Komisarzy Ludowych ZSRS z 15 listopada 1938 r.

Według danych NKWD, od 15 sierpnia 1937 r. do 15 listopada 1938 r. na terenie ZSRS zostało aresztowanych, a następnie skazanych 139 835 osób narodowości polskiej, w tym 111 091 osób skazano na karę śmierci, a 28 744 osoby pozbawiono wolności w warunkach zagrażających biologicznej egzystencji – podała Prokuratura Krajowa. Niektórzy historycy uważają, że NKWD zamordowało od 140 tys. do nawet 200 tys. osób narodowości polskiej.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 28.05.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code