Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Żołnierze LITPOLUKRBRIG w Dniu Jedności Ukrainy oddali honor żołnierzom URL

Żołnierze LITPOLUKRBRIG w Dniu Jedności Ukrainy oddali honor żołnierzom URL

22 stycznia w polskim Lublinie ukraińscy oficerowie LITPOLUKRBRIG z udziałem swoich polskich i litewskich kolegów obchodzili Dzień Jedności Ukrainy.

Członkowie wielonarodowej brygady razem z przedstawicielami ukraińskiej placówki konsularnej w Lublinie oraz lokalnej ukraińskiej wspólnoty uhonorowali pochowanych na lubelskim cmentarzu żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W Lublinie spoczywają prochy Ukraińców, którzy razem z Wojskiem Polskim przekroczyli Zbrucz pod naciskiem bolszewickich oddziałów w 1920 roku. W miejscu pochówku stoi znak na ich cześć z napisem: „Pamięci żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, Naczelnego Atamana Symona Petlury, sojuszników Polski w wojnie 1920 roku, którzy później mieszkali w Lublinie i jego okolicach”.

Zastępca dowódcy LITPOLUKRBRIG płk. Wołodymyr Judanow w swoim wystąpieniu wrócił do wydarzeń sprzed prawie 100 lat: „Dzisiaj Ukraińcy obchodzą 98. rocznicę historycznego Aktu zjednoczenia. Wspominamy tych ludzi, którzy prawie 100 lat temu ofiarowali swe życie dla jedynej i sobornej Ukrainy. My bardzo dobrze rozumiemy, jaka była cena tego ofiarnego uczynku, bowiem dzisiaj znowu bronimy Ukrainę przed zewnętrznym agresorem z bronią w ręku. Dlatego jesteśmy szczególnie zaszczyceni obecności na tych uroczystościach naszych towarzyszy broni – polskich i litewskich żołnierzy, którzy razem z nami tworzą braterską brygadę. Bowiem zjednoczyliśmy się w imię pokoju i obrony naszych krajów. Robimy wszystko możliwe, żeby krwawe strony naszej wspólnej historii więcej się nie powtórzyły”.

Igor Gałuszczak, 23.01.17 r.