Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w WOK

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w WOK

W Winnickim Okręgu Konsularnym odbędzie się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Co roku, II  etap w WOK organizowany jest przez Panią Julię Sierkową w Chmielnickim, do której prosimy kierować pytania związane z ww. przedsięwzięciem.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem skierowanym do uczniów 11 klasy szkół średnich z nauczaniem języka polskiego oraz młodzieży polskich szkół sobotnich, jednak uczestniczą w niej również uczniowie 10 klasy .

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa
w życiu społecznym, przyczyniając się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej i tożsamości kulturowej.

Zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych tak zwanny I etap, po ktorym uczestnicy przystąpią do drugiego etapu (22-23.02.14 w Chmielnickim).

Zgloszenia do udzialu w II etapie  przysylac  do 15 lutego  (protokół) pod adres [email protected]

Podczas zawodów drugiego stopnia ich uczestnicy w części pisemnej przechodzą test potwierdzający średni poziom znajomości języka polskiego jako obcego oraz piszą rozprawkę, na temat, którego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy. Pozytywny wynik uzyskany z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę o wybranych przez ucznia lekturach (jednej lub dwóch) oraz wskazanym przez niego pozaliterackim obszarze kultury polskiej (teatr, film, plastyka, architektura, obyczaje).

Zasady wyboru:

Z poniższej listy uczestnik wybiera 3 pozycje z różnych epok, w tym obowiązkowo co najmniej jeden dłuższy utwór prozatorski i co najmniej jeden wybór poezji. Jedna pozycja musi pochodzić z XX wieku. W ramach minimum obowiązkowego może zaproponować jedną samodzielnie wybraną – spoza listy -pozycję (tzn. utwór prozatorski, wybór wierszy lub dramat – z dowolnej epoki).

Lista lektur do wyboru

1. Bogurodzica
2. Jan Kochanowski: wybór fraszek (np. Do gór i lasów, Na lipę, Na dom w Czarnolesie, O doktorze Hiszpanie – min. 5)
3. Jan Kochanowski: Treny (7 i 8)
4. Jan Kochanowski: Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie – p. XXV. Ks. II + inne – min 3)
5. Jan Andrzej Morsztyn: wybrany wiersz
6. Ignacy Krasicki: wybór bajek lub satyry: Pijaństwo, Żona modna, Do króla
7. Adam Mickiewicz: ballady (np. Romantyczność, Świteź lub Świtezianka. Lilie, Pani Twardowska – min. 4)
8. Adam Mickiewicz: Dziady cz. II
9. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (fragm. ks. I, ks. X)
10. Adam Mickiewicz: wybór wierszy, np. Niepewność, Reduta Ordona – min. 4
11. Juliusz Słowacki: wybór liryki (np. W pamiętniku Zofii Bobrówny, Swoiński w okopach Woli – min. 4)
12. Aleksander Fredro: Zemsta
13. Wybór nowelistyki pozytywistycznej, np.:
Bolesław Prus: Kamizelka, Katarynka
Maria Konopnicka: Mendel Gdański
Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant (min. 4)
14. Wybrana powieść pozytywistyczna: np. Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem, Henryk Sienkiewicz: Quo vadis, wybrana część Trylogii, Bolesław Prus: Lalka lub inna powieść
15. Stanisław Wyspiański: Wesele
16. Gabriela Zapolska: Moralność pani Dulskiej
17. Leopold Staff: wybór wierszy (min. 4)
18. Bolesław Leśmian: Dusiołek lub inna ballada
19. Stefan Żeromski: Wierna rzeka
20. Stefan Żeromski: wybrane opowiadanie (np. Siłaczka, Rozdziobią nas kruki, wrony…)
21. Władysław Reymont: Chłopi (t. I)
22. Stefan Żeromski: Przedwiośnie
23. Julian Tuwim: wybrane wiersze (np. Do krytyków, Mieszkańcy, Sitowie – min. 4)
24. Maria Dąbrowska: Noce i dnie (t. I) lub Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka lub Leśnik
25. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska: wybór wierszy (min. 4)
26. Witold Gombrowicz: Ferdydurke (cz. I)
27. Krzysztof Kamil Baczyński: wybór wierszy (min. 3)
28. Tadeusz Borowski: wybór opowiadań (np. U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Dzień na Harmenzach)
29. Gustaw Herling Grudziński: Inny świat
30. Czesław Miłosz: wybór wierszy (min. 4) lub wybrany utwór prozą
31. Zbigniew Herbert: wybór wierszy (min 4)
32. Miron Białoszewski: wybór wierszy (min. 4)
33. Wisława Szymborska: wybór wierszy (min. 4)
34. Jan Twardowski: wybór wierszy (min. 4)
35. Sławomir Mrożek: Tango
36. Tadeusz Konwicki: Kronika wypadków miłosnych
37. Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem lub inna pozycja z tzw. literatury faktu (np. wybrany tom Ryszarda Kapuścińskiego)

Na podstawie informacji KG RP w Winnicy, bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code