Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Oleksander Irwaniec w Winnicy czytał przekłady z polskiej sztuki teatralnej

Oleksander Irwaniec w Winnicy czytał przekłady z polskiej sztuki teatralnej

Na zaproszenie Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Konsulatu Generalnego RP Winnicę odwiedził znany ukraiński pisarz, poeta, tłumacz i dramaturg Oleksander Irwaniec, stypendysta „Gaude Polonia”.

Na spotkaniu w Galerii „Interszyk” Irwaniec porównał ukraińską i polską dramaturgię oraz o braku zainteresowania ukraińskich reżyserów teatralnych do sztuki nowoczesnej.

Podczas imprezy artysta zaprezentował winniczanom dwa własne przekłady dzieł polskich dramaturgów – „Spowiedź po złamie” oraz „Największe budynki, najgłębsze mogiły”. Do antologii współczesnej dramaturgii polskiej weszły sztuki Tadeusza Słobozianka, Andrzeja Stasiuka, Pawła Demirskiego i Michała Zadary, Janusza Głowackiego i innych. Fragmenty utworów Oleksander Irwaniec recytował w Galerii „Interszyk” podczas czwartkowego spotkania.

We współczesnej ukraińskiej literaturze funkcjonują setki wspaniałych pisarzy, sztuki których zasługują najwyższych ocen. Niestety nie są one doceniane. Dramaturgia, w domniemaniu ukraińskiego widza i reżysera – to wyłącznie kierunek literacki. Nie bierzemy do uwagi światowy rozwój i tendencje w sztuce filmowej i teatralnej – mówił w Winnicy Irwaniec.

Poezję i sztuki Oleksandra Irwańca przetłumaczono na języki angielski, niemiecki, francuski, polski, szwedzki, rosyjski, białoruski i chorwacki. W postacie bohaterów utworów Irwańca wcielają się aktorzy w teatrach Niemiec, Kazachstanu i Luksemburgu. W Polsce na motywach dzieła Pana Oleksandra powstało słuchowisko radiowe „Recording”. W Krakowie wydano zbiór sztuk ukraińskiego artysty pióra.

Gość z Kijowa opowiedział o kierunkach współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi aktorami teatrów. – Współcześni polscy dramaturgowie poruszają w swojej twórczości trudne tematy dnia dzisiejszego, rozważają skomplikowane i niejednoznaczne wydarzenia w europejskiej i własnej historii. To jest świadectwem stałego mentalnego progresu społeczeństwa polskiego, jego „wydoroślenie” – dodał artysta.

Pod koniec ukraiński pisarz, który miał możliwość skorzystania z pobytu w Polsce w ramach programu stypendialnego „Gaude Polonia”, odpowiedział na pytania gości i rozdał autografy.

Słowo Polskie, 05.02.16 r.