Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Oficjalne wyniki rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku

Oficjalne wyniki rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku

Prezydium Senatu RP na posiedzeniu w dniu 30 marca br. rozpatrzyło 647 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Część ofert pozostawiono bez rozpoznania, ponad 600 uzyskało opinie z przyznaniem lub nieprzyznaniem wyznaczonej przez prezydium kwoty pieniężnej.

>>>> Wykaz dotacji przyznanych przez Prezydium Senatu <<<<

>>>> Zestawienie ofert, które ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania <<<<

Do wszystkich oferentów zostanie skierowana informacja dotycząca wyników naboru.

Słowo Polskie, 31.03.17 r.