Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Odpust w Farnym kościele w Berdyczowie

Odpust w Farnym kościele w Berdyczowie

4 grudnia w berdyczowskim kościele pw. Świętej Barbary odbyły się uroczystości odpustowe.

W obecności licznych parafian i gości, w tym – burmistrza Berdyczowa Wasyla Mazura i deputowanego Wasyla Tołoczka, prezesów organizacji polskich i duchowieństwa arcybiskup Piotr Malczuk udzielił 40 katolikom z dziekanatu berdyczowskiego sakramentu Bierzmowania.

Podczas kazanie Excelencia podkreślał, że działanie Darów Ducha Świętego zależy od otwarcia swojej duszy na współpracę z Bogiem. Razem z tym to w żadnym wypadku nie przeszkadza w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.

Uroczystości odpustowe odbywają się w kościele Świętej Barbary od czasu rekonsekracji świątyni w 1992 roku. W czasach komunizmu (lata 1950-1991) kościół Świętej Barbary pełnił rolę szkoły sportowej. W miejscu ołtarza z nakazu komunistycznych władz urządzono ubikację.

Święta Barbara to święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. Żyła na przełomie III i IV wieku. Urodziła się prawdopodobnie w Nikomedii (Turcja)  jako córka bogatego i wpływowego kupca. Zmarła śmiercią męczeńską za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311), w najkrwawszym jego okresie. Nieznana jest nazwa miejscowości, w której żyła święta i oddała życie za Chrystusa. Prawdopodobnie sędzia wydał wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Jej imię należy do najpopularniejszych w Polsce.

Jako patronkę dobrej śmierci czczą św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy mogą umrzeć na śmierć nagłą i niespodziewaną: strażacy, hutnicy, marynarze, rybacy, saperzy, żołnierze, kamieniarze, strażnicy…

Kościół pod wezwaniem św. Barbary w Berdyczowie założono w 1759 r. przez  Barbarę Radziwiłłówną. Nazywany jest także Farnym kościołem.

Tekst oraz zdjęcia Leon Mały, 06.12.15 r.


{morfeo 1064}

{youtube}{/youtube}