Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Od poloneza do Paderewskiego w Barze na Podolu

Od poloneza do Paderewskiego w Barze na Podolu

W dniu 6-go listopada br. w Domu Polskim w Barze odbył się Pierwszy Polski Salon Muzyczno – Literacki. W sal widowiskowej, dyskretnie udekorowanej w tonacji barw narodowych, przy filiżance herbaty z pięknego ogromnych rozmiarów samowara, zebrali się członkowie i sympatycy Barskiego Rejonowego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Konsulatu RP w Winnicy – Konsul Generalny RP pan Tomasz Olejniczak z Małżonką oraz konsul Wojciech Mrozowski, jak również przedstawiciele władz miejskich z merem miasta Bar panem Arturem Cyciurskim oraz jego zastępcą, panem Jurijem Gwożdziarem.

Spotkanie rozpoczął dostojny polonez w wykonaniu zespołu etnograficznego „Aksamitki”. Taniec ten wprowadził obecnych w tematykę „Salonu”, którego kluczową postacią był wybitny muzyk i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski, a kluczowymi motywami – niepodległość i pamięć o tych, którzy odeszli do wieczności.

W czasie trwania widowiska można było posłuchać pięknych, nostalgicznych i patriotycznych wierszy. Między innymi był to wiersz księdza Twardowskiego „Śpieszmy się…”, Czesława Miłosza „Kołysanka”, Juliusza Słowackiego „Z pamiętnika Zofii Bobrówny” czy fragment „Koncertu Jankiela” z XII księgi „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Utwory recytowała pani Małgorzata Miedwiediewa, oraz nauczycielki języka polskiego – Małgorzata Michalska i Maria Cyciurska.

Wśród utworów muzycznych pojawiły się pieśni „Czego chcesz od nas Panie” do słów Jana Kochanowskiego, „Żurawie” do słów Seweryna Goszczyńskiego, „Pierwsza Brygada” oraz „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu chóru kameralnego „Cantica Anima”pod dyrekcją pani Ludmiły Chałabudy.

Część programu poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu wypełniły informacje na temat tego wybitnego Polaka, Podolanina, urodzonego we wsi Kuryłówka w obwodzie winnickim, jednego z najwybitniejszych pianistów na świecie, kompozytora, polityka –pierwszego premiera Polski po odzyskaniu niepodległości – jak również działacza społecznego, założyciela Komitetu Pomocy Polakom Ofiarom Wojny. Uczestnicy „Salonu” mieli okazję posłuchać dwóch utworów Paderewskiego. Był to „Nokturn”G-mol opus 16 nr 4 w wykonaniu pianistki pani Małgorzaty Miedwiediewej oraz „Menuet” G-dur opus 14 nr 1 w wykonaniu skrzypaczki pani Jany Wychowaniec.

Mamy nadzieję, że forma „Salonu Muzyczno- Literackiego” wpisze się na trwałe w kalendarz imprez artystycznych odbywających się w Domu Polskim w Barze. Już teraz zapraszamy na kolejny program, którego tematem będą polskie zapusty.

Małgorzata Michalska, nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG, Ukraina, Bar, 18.11.16 r.

 


v