Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Obwód winnicki oraz województwo świętokrzyskie świętują 60-lecie współpracy

Obwód winnicki oraz województwo świętokrzyskie świętują 60-lecie współpracy

W rocznicę podpisania 8 października 1958 roku listu intencyjnego między władzami ówczesnego województwa kieleckiego z obwodem Winnickim na Ukrainie 60 lat później w Filharmonii Świętokrzyskiej spotkały się władze obu regionów, by podsumować dotychczasową współpracę i wyznaczyć obszary wspólnych działań na następne lata.

Umowa o współpracy pomiędzy utworzonym po reformie administracyjnej w Polsce województwem świętokrzyskim a obwodem winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy, jak zapisano w dokumencie dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

W uroczystości, która odbyła się w Kielcach 8 października 2018 r. wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk, wiceprzewodniczący Tadeusz Kowalczyk, radni Sejmiku, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa, Agata Binkowska.

Stronę ukraińską reprezentowali Walerij Korowij – przewodniczący Administracji Państwowej obwodu winnickiego, Anatolij Olijnyk – przewodniczący Rady obwodu winnickiego, Przewodniczący Administracji Państwowej Obwodu Winnickiego w latach 2005 -2010, Walerij Bojko – sekretarz obwodu, Sergij Tatusiak – przewodniczący Rady obwodu winnickiego w latach 2010-2014, Damian Ciarciński, Konsul Generalny RP w Winnicy oraz przedstawiciele polskiej wspólnoty, mieszkającej na terenie Wschodniego Podola.

– Mam wrażenie, że w ten formalny dokument, podpisany 60 lat temu, pan Bóg włożył cząstkę serca. Rozwijając nasze relacje, czynimy wiele dobra dla naszych narodów. Odczuwamy cały czas ciepło ze Świętokrzyskiego. Ostatnie 4 lata były bardzo trudne dla narodu ukraińskiego. Dziś jesteśmy razem, jak nigdy i nasze hasło – “Dwa regiony, jedno serce”, jest bardzo żywe. Jako przewodniczący Obwodu Winnickiego, nigdy nie zapomnę 2014 roku, gdy tu w Kielcach były flagi ukraińskie i otrzymywaliśmy wsparcie od was – mówił Walerij Korowij. Kierownik konsulatu polskiego w Winnicy zaznaczył, że powstanie tej placówki poprzedziła owocna współpraca władz regionalnych oraz środowisk lokalnych.

Współpraca świętokrzysko-winnicka należy do bardzo udanych nie tylko ze względu na długi czas jej trwania, ale także na jej intensywność. Pomimo wielu zmian i zawirowań wzajemne kontakty rozwijają się prężnie obfitując w wiele wartościowych inicjatyw na różnych polach i wielu obszarach. We współpracę zaangażowane są nie tylko administracje obu regionów, ale, co najcenniejsze, kontakty przeszły na sferę instytucjonalną, samorządową, pozarządową, również prywatną.

Podczas gali wręczone zostały upominki dla przedstawicieli obu samorządów i instytucji ze świętokrzyskiego i regionu winnickiego za rozwijanie współpracy obu regionów. Specjalną nagrodę, za znaczny osobisty wkład w rozwój świętokrzysko – winnickich relacji oraz rozwój relacji społecznych, otrzymał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak, który został odznaczony tytułem honorowego ambasadora obwodu winnickiego w Polsce.

We współpracę województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego angażują się również młode pokolenia, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość wierząc, że współpraca świętokrzysko-winnicka przetrwa kolejne dekady. Podczas spotkania mowa była również o przyszłości, jaką czeka współpraca obu regionów.

Uroczystą galę uświetnił występ Ludowego Zespołu Tańca Barwinok oraz wystawa fotograficzna „Świętokrzyskie – Winniczyzna, oczami partnera”.

Goście z obwodu winnickiego mieli także okazję odwiedzić turystyczne atrakcje ziemi świętokrzyskiej, m.in. – ośrodek rehabilitacyjny „Polanika”, Park Miniatur, Oceanikę na terenie Kompleksu „Świętokrzyska Polana”, posmakować produktów regionalnych w skansenie „Muzeum Wsi Kieleckiej” oraz zobaczyć jak przyciąga turystów miasto Sandomierz.

Słowo Polskie na podstawie informacji swietokrzyskie.pro, 10 października 2018 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code