Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » O losach żołnierzy URL w książce Aleksandra Kolańczuka

O losach żołnierzy URL w książce Aleksandra Kolańczuka

W 2015 roku w Przemyślu staraniami naukowców z Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego (dyrektor dr Stanisław Stępień) ukazała się drukiem książka „Umarli, żeby zmartwychwstała Ukraina”.

Autorem publikacji jest wicedyrektor PWIN dr. Aleksander Kolańczuk, przemyski historyk, który od lat zajmuje się badaniem historii armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz polsko-ukraińskiej współpracy militarnej. W swojej publikacji dr. Kolańczuk pochyla się nad miejscami pamięci o żołnierzach URL, opisuje tablice memorialne znanych ukraińskich działaczy wojskowych, którzy razem z Polakami walczyli przeciwko bolszewickiej okupacji.

Aleksander Kolańczuk jest wybitnym polskim naukowcem w dziedzinie badania ukraińskiej walki o niepodległość oraz losów ukraińskiej politycznej emigracji w międzywojennym dwudziestoleciu. Pierwsze wyniki swoich badań Kolańczuk opublikował w latach 90., kiedy Ukraina i Polska odrodziły się po komunistycznej okupacji.

Książka „Umarli, żeby zmartwychwstała Ukraina” została opublikowana przy wsparciu Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu Oleksandra Baczyka w celu upamiętnienia żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy walczyli o wolność Ukrainy i Polski. Aleksander Kolańczuk został uhonorowany wysokiej rangi ukraińskimi i polskimi odznaczeniami państwowymi.

Sergij Porowczuk, 21.11.16 r.