Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » O historii Polski bez „owijania w bawełnę” w języku ukraińskim

O historii Polski bez „owijania w bawełnę” w języku ukraińskim

O historii Polski bez ukrycia tematów trudnych można przeczytać w książce „Polska. Zarys dziejów”, wydanej w języku ukraińskim przez polski Instytut Pamięci Narodowej i prezentowanej 11 marca w Winnicy przez polskiego historyka Jacka Pawłowicza.

Około 100 osób zebrało się w górnej sali Winnickiego Muzeum Krajoznawczego, żeby posłuchać wykładu kierownika referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie Jacka Pawłowicza o wspólnych cechach historii Polski i Ukrainy, inicjatywie polskich historyków, która doprowadziła do wydania wspaniałej pod względem graficznym, jak i merytorycznym książki „Polska. Zarys dziejów” w języku ukraińskich oraz zadać pytania, dotyczące trudnych pytań w stosunkach Polaków i Żydów, Polaków i Ukraińców oraz możliwości organizowania podobnych prezentacji w mniejszych miejscowościach na Ukrainie.

W spotkaniu oprócz młodzieży studenckiej i przedstawicieli instytucji państwowych wzięli udział także konsul KG RP w Winnicy Wojciech Mrozowski, prezesi i członkowie organizacji polskich oraz znani historycy winniccy. Jeden z nich – Oleksander Fedoryszen, który wcześniej zdążył zapoznać się z prezentowaną książką, podkreślił niezaangażowane podejście do tematów trudnych w stosunkach polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów w tej lekturze oraz wyraził nadzieję, ze strona ukraińska będzie w stanie przygotować podobna publikację  w języku polskim i innych językach o historii Ukrainy.

– Książka „Polska. Zarys dziejów” jest napisana bardzo prostym i przystępnym językiem. Przyłożyliśmy dużo wysiłku, by i pod względem graficznym, i merytorycznym prezentowała się ona jak najlepiej. Nasza lektura czyta się bardzo łatwo jak opowieść – mówił Jacek Pawłowicz.

Krótkie słowo powitalne do widzów wygłosiła dyrektor Winnickiego Muzeum Krajoznawczego Wysocka Katarzyna. Wspomniała o kilku wspólnych z polskim IPN i KG RP imprezach, zorganizowanych na sali swojej placówki oraz zaoferowała wsparcie w zakresie organizacji podobnych prezentacji w przyszłości.

Praktycznie każdy obecny na sali otrzymał po egzemplarzu książki „Polska. Zarys dziejów” w języku ukraińskim. Po spotkaniu Jacek Pawłowicz w imieniu zespołu redakcyjnego chętnie rozdawał autografy i odpowiadał na liczne pytania gości.

Organizatorem prezentacji książki „Polska. Zarys dziejów w Winnicy” byli KG RP w Winnicy oraz polski IPN przy współpracy z Winnickim Muzeum Krajoznawczym.

Słowo Polskie, zdjęcia: Sergiusz Olijnyk, 12.03.16 r.