Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Nowy wzór zaświadczenia na Kartę Polaka w związku z nowelizacją ustawy

Nowy wzór zaświadczenia na Kartę Polaka w związku z nowelizacją ustawy

W związku z nowelizacją Ustawy o Karcie Polaka uległo zmianie zaświadczenie przewidziane w art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Karcie Polaka, wystawiane przez tak zwane „dachowe” organizacje polskie.

Polski MSZ prosi prezesów tych organizacji o dostosowanie się do prośby, związanej ze stosowaniem nowego wzoru podczas ubiegania się o Kartę Polaka w stosunku do osób, które wnioskują o nią w sposób przewidziany ustawą ze względu na brak dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie lub ze względu na zasługi na rzecz języka i kultury polskiej lub na rzecz polskiej mniejszości narodowej.

Proponowany wzór służyć ma przede wszystkim podniesieniu przejrzystości przy sporządzaniu zaświadczeń.

W procedurze wystawiania i przedkładania zaświadczeń warto zwracać uwagę, by:

– do zaświadczenia dołączone były dowody potwierdzające aktywne zaangażowanie np. w postaci dyplomów, certyfikatów aktywnego uczestnictwa, materiałów foto itd.,
– do zaświadczenia warto dołączać opinię prezesa organizacji lokalnej, jeśli wnioskodawca nie jest znany osobiście prezesowi podpisującemu zaświadczenie, zawrzeć choćby krótką informację o polskim pochodzeniu wnioskodawcy, mimo braku dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

W niejawny sposób z listu dołączonego przez pracowników polskiego MSZ do informacji na temat zmian, można zrozumieć, że na zaświadczenia upoważniające na odbycie rozmowy z konsulem w celu otrzymania Karty Polaka mogą liczyć osoby polskiego pochodzenia, które mają trudności z jego potwierdzeniem.

Słowo Polskie, Związek Polaków na Ukrainie, 02.02.17 r.

Więcej na temat: Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się na terenie RP