Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Nowy wymiar aktywności polskiej młodzieży na Żytomierszczyźnie

Nowy wymiar aktywności polskiej młodzieży na Żytomierszczyźnie

W dniach 26-28 grudnia 2016 roku w Żytomierzu został zrealizowany projekt: „Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie – nowy wymiar”, który w 100 proc. został sfinansowany przez zarząd Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Dzięki wsparciu i uprzejmości miejscowego Uniwersytetu Technologicznego, realizacja inicjatywy odbyła się w budynku tej uczelni.

Głównym pomysłodawcą projektu „Aktywna polska młodzież na Żytomierszczyźnie – nowy wymiar” była młodzież polskiego pochodzenia z Żytomierza, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu oraz Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego.

– Pragnęliśmy podzielić się i przekazać dla całej polskiej młodzieży Żytomierszczyzny swoje doświadczenie, wiedzę i możliwości do działań i bycia aktywnym. Jedno pokolenie liderów młodzieżowych powinno ustępować miejsce swoim następcom na rzecz jeszcze lepszego rozwoju i wprowadzenia nowych dynamicznych zmian w środowisku. Nasza aktywność – to kontynuacja działań przyszłych pokoleń Polaków na Ukrainie. Swoim projektem chcieliśmy zmotywować młodzież polską Żytomierszczyzny do aktywniejszej postawy społecznej, aktywnego angażowania się w działalność organizacji polskich, rozważenia perspektyw napisania projektów i nawiązania partnerstwa, w celu rozwoju środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie i całej Ukrainie – dzielą się założeniami programowymi projektu jego organizatorzy.

Projekt „Aktywna Polska Młodzież” miał formę intensywnego trzygodzinnego szkolenia. Uczestniczące w nim organizacje polskie z obwodu żytomierskiego zostały podzielone na grupy, tak aby młodzież z każdej organizacji mogła uczestniczyć w projekcie, jak również młodzież niezrzeszona w żadnej organizacji z obwodu żytomierskiego. Organizatorzy chcieli dać równe szanse i możliwości uczestnictwa w szkoleniu dla całej młodzieży Żytomierszczyzny.

W trakcie warsztatów młodzież dyskutowała na temat problemów, możliwości oraz perspektyw i przyszłość rozwoju polskiej kultury i tradycji na terenie Żytomierszczyzny, przeprowadziła SWOT analizę środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie, najpierw w grupach. Młodzi Polacy zastanawiali się nad silnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami dla lokalnego środowiska polskiego.

Warto zwrócić uwagę, że w wielu grupach wśród mocnych stron wymieniono przede wszystkim największą liczebność Polaków w obwodzie żytomierskim w porównaniu z innymi obwodami Ukrainy, największą ilość organizacji polskich, natomiast ze słabych stron wymieniono wysoki poziom konkurencji pomiędzy organizacjami polskimi, brak partnerstwa, brak uzupełniania się swoimi działalnościami i brak połączenia sił.

Uczestnicząca w szkoleniu młodzież dowiedziała się o istocie projektu i jego cyklu życia, czynnikach decydujących o efektywności napisania i zarządzania projektem, niezbędności przeprowadzenia dokładnej całościowej analizy, potrzebach tworzenia drzew problemów i celów, dokładnego zaplanowania wszystkich działań w ramach projektu i organizacji projektu, harmonogramu, możliwościach pomiarów rezultatów ilościowych i jakościowych, budżecie, ewaluacji; najczęstszych czynnikach decydujących o niepowodzeniu projektów; strukturze wniosków projektowych i zasadom ich wypełnienia i składania; potrzebach przeprowadzenia konsultacji społecznych po to, aby projekty były celowe i rozwiązywały konkretny problem; ważności nawiązywania współpracy i partnerstwa z innymi organizacjami i instytucjami.

Kolejnym punktem szkolenia była symulacja konsultacji społecznych i praca w grupach, w ramach których wszyscy uczestnicy zaczęli opracowywać własne koncepcje projektowe, które po dopracowaniu będą mogli przekształcić w projekt i wypełnić wniosek o jego dofinansowanie.

Na zakończenie projektu, w dniu 28 grudnia 2016 roku odbyły się wybory nowego zarządu Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego, na prezesa Klubu został wybrany Aleksy Kuc z Dowbysza (po lewej stronie na zdjęciu), a na Zastępcę Prezesa – Eugeniusz Szewczuk z Korostenia (po prawej stronie na zdjęciu).
Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy Klubowi pod przewodnictwem nowego zarządu efektywnych nowatorskich innowacyjnych projektów, sukcesów i rozwoju Polskości na Żytomierszczyźnie i Ukrainie!

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, członkowie Klubu Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego, 01.01.17 r.