Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Nowoczesne Centrum Edukacyjne „Śnieżka” w Żytomierzu

Nowoczesne Centrum Edukacyjne „Śnieżka” w Żytomierzu

W Żytomierskiej Szkole Zawodowej nr 5 otwarto nowoczesne Centrum Edukacyjne „Śnieżka”. Na bazie tego Centrum studenci szkoły będą mogli oswajać praktyczne aspekty swojego przyszłego zawodu. Sponsorem prac oraz kupienia sprzętu wystąpiła polska firma „Śnieżka”.

„Każdy student, który ukończy tę szkołę zawodową otrzyma Certyfikat. Taki Certyfikat zwiększy szansy na znalezienie lepszej pracy. My to obserwujemy w innych obwodach, gdzie powstało podobne Centrum: we Lwowie, Łucku, Kałuszu. Pracodawcy zwracają uwagę na pracowników o wysokich kwalifikacjach. Certyfikat potwierdza ich kwalifikację” – mówił dyrektor generalny Śnieżka-Ukraina Sp. z o. o. Marek Pawłuś.

„Bardzo cieszymy się, że grupa „Śnieżka-Ukraina” jest dzisiaj tak aktywną i realizuje swoje ambitne plany. Nasze rozmowy, potwierdzone podpisaniem Memorandum o współpracy, pomiędzy Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy i grupą „Śnieżka-Ukraina”, już zaowocowały w konkretne projekty. Na dzień dzisiejszy „Śnieżka” – to bardzo wiarygodny partner. A dla dzieci, to możliwość nauki na praktyce we współczesnych klasach i otrzymania dobrych kwalifikacji”, – powiedział dyrektor Departamentu Oświaty Zawodowej resortu oświaty Mikołaj Kuczyński.

„Po reformach w dziedzinie oświaty zawodowej odbyło się dużo różnych rozmów i spotkań. Główne pytanie – gdzie i czego będą uczyły się nasi dzieci? Dzięki współpracy ze „Śnieżką” studenci będą mogli uczyć się i pracować według nowoczesnych technologii, co pozwoli pracować jak na rynku ukraińskim, tak i na rynku europejskim”, – podkreślił kierownik wydziału oświaty i nauki Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wadym Kalinin.

Walentyna Jusupowa, zdjęcia: http://oda.zt.gov.ua, 09.12.16 r.