Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Nowelizacja ustawy o Karty Polaka trafiła do Prezydenta Dudy

Nowelizacja ustawy o Karty Polaka trafiła do Prezydenta Dudy

Źródło: travel-diary.com.ua13 maja polski sejm przyjął 28 z 30 zgłoszonych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, które dotyczyły między innymi zasad utraty ważności tego dokumentu oraz procedury nabycia przez Polaka z terenów b. ZSRR polskiego obywatelstwa.

W dokumencie doprecyzowano, że Karta utraci ważność w momencie nabycia przez jej posiadacza polskiego obywatelstwa lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Nieważne Karty trzeba będzie zwrócić w ciągu 14 dni do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Ponadto Sejm przyjął poprawkę Senatu obligującą wojewodów do prowadzenia ewidencji kart, które utraciły ważność.

Zgodnie z przyjętymi zmianami posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc finansową w okresie adaptacji. Chodzi o świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania na okres do dziewięciu miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

Posiadacze Karty Polaka zostaną zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. Wnioski o Kartę Polaka będzie można składać nie tylko w polskich konsulatach, ale także w urzędach wojewódzkich.

Pomoc finansowa będzie przeznaczona też dla członków rodzin posiadaczy karty, co zwiększy liczbę ubiegających się o nią osób.

Dokument trafił do Prezydenta Andrzeja Dudy. Nowelizacja będzie obowiązywać od 2017 r. Polskie MSWiA szacuje, że dzięki nowelizacji do kraju może przyjechać kilkadziesiąt tysięcy Polaków z krajów byłego ZSRS – najwięcej z Ukrainy i Białorusi.

Słowo Polskie, 16.05.16 r.