Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Nowe dekanaty w diecezji kijowsko-żytomierskiej

Nowe dekanaty w diecezji kijowsko-żytomierskiej

13 listopada odbyło się tradycyjne spotkanie ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej ks. abp. Piotra Malczuka z kapłanami tej diecezji w ośrodku Caritas Spes w Zariczanach.

Na spotkanie do Zariczan przyjechali księża z całej diecezji. Na początku zebrania Arcybiskup Piotr podzielił się aktualnościami z życia diecezji. Dziś diecezja nalicza 160 kapłanów, którzy pracują w czterech obwodach Ukrainy. W tym roku było konsekrowano dwie nowe świątyni – w wiosce Zariczany (obw. żytomierski) oraz w Czernihowie, a także erygowano nową parafię w miasteczku Makarów. Parafie w mieście Irpiń i Bojarce – otrzymały proboszczów, które tam zamieszkali na stale. Odbywa się odbudowa pomieszczeń Wyższego Duchownego Seminarium w miasteczku Worzel i trwają remonty kościoła św. Aleksandra w Kijowie.

W trakcie spotkania ogłoszono o stworzeniu nowych dekanatów: Kijów-Wschód, na czele z ojcem Józefem Czerwonkoju; Kijów-Zachód, na czele z ojcem Michałom Brankewyczem; Czernihowski, na czele z ojcem Witalijem Prylepoju; Bilocerkiwskij, na czele z ojcem Jarosłewem Pałkoju oraz Worzelski, na czele z ojcem Janem Safińskim.

Do pracy w diecezji przyjechało dwóch nowych księży ze Zgromadzenia św. Wincentego de Pola z Wietnamu. Oni podzielili się realiami życia Kościoła w tym państwie i byli ciepło przywitani przez księży z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

W 2016 roku nasza diecezja będzie obchodzić 25-lecie odrodzenia do życia po latach komunizmu. Na spotkaniu w Zariczanach był obecny m.in. biskup Jan Purwiński, który był pierwszym biskupem w odrodzonej diecezji. 4 marca 2016 roku, w żytomierskiej katedrze św. Zofii odbędzie się dziękczynna Msza Święta za lata posługi biskupa Jana. Wspominając początki, Biskup Jan opowiedział, że 25 lat temu w diecezji pracowało tylko 5 księży i funkcjonowało zaledwie 13 parafii.

Dzisiejsza sytuacja w kijowsko-żytomierskiej diecezji pobudza do wdzięczności za rozwój Kościoła i do modlitwy za kapłanów, którzy pracują w diecezji.

Anna Denysiewicz, zdjęcia – portal informacyjny diecezji kijowsko-żytomierskiej 14.11.15 r.