Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Nasze drogi do wolności

Nasze drogi do wolności

W dniu 4 listopada na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego i szkółki sobotnio-niedzielnej im. Jadwigi Jakubowskiej do Nowograda-Wołyńskiego przybyło dużo poważnych gości jak z Nowograda-Wołyńskiego tak i Żytomierza, żeby wziąć udział w uroczystym koncercie z okazji Narodowego Dnia Niepodległości Polski „Nasze drogi do wolności”.

Na koncert przybyli m.in. : Pani Irena Perszko – Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu, Pani Natalia Kostecka-Iszczuk – Prezes Młodzieżowej Organizacji „Zjednoczenie Szlachty Polskiej w Żytomierzu”, ks. Jarosław Pałka – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Pan Włodzimierz Iszczuk – redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii”, Pan Zygmunt Wengłowski – Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, Pani Walentyna Jusupowa – Prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu, Pani Antonina Szczyrska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Jana Stypuły w Susłach.

Na początku Koncertu odbyło się wspólne odśpiewanie hymnów państwowych: Ukrainy i Polski. Pani Wiktoria Szewczenko, która prowadziła uroczystość, przedstawiła gości. Na początku głos zabrała zastępca prezesa Nowograd-Wołyńskiej Rady miejskiej ds. oświaty i nauki Pani Oksana Gwozdenko, Kierownik oddziału Kultury Nowograd-Wołyńskiej Rady Miejskiej Larysa Zając, Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Pani Irena Perszko.

Uroczysty koncert odbył się za udziałem uczniów szkółki sobotnio-niedzielnej, uczniów i nauczycieli Szkoły sztuk pięknych miasta Nowograda-Wołyńskiego oraz ludowego zespołu tanecznego „Weselka”.

„Nasze drogi do wolności” właśnie taki tytuł nosił świąteczny koncert. W czasie imprezy mogliśmy przypomnieć sobie dzisiaj, jaką to naprawdę trudną drogą dążyli nasi przodkowie do wolności, walcząc z wrogiem, walcząc o to by Polska była Niepodległą. I Polska zwyciężyła: najpierw w 1918, później w 1945 i nareszcie w 1989 roku. Ale my, Polacy, którzy urodziliśmy się i mieszkamy na Ukrainie nie możemy dziś w pełni świętować i cieszyć się, ponieważ, dziś na Wschodzie naszego państwa trwa wojna, prawdziwa i straszna wojna, która prawie codziennie zabiera życia naszych żołnierzy, którzy do ostatniej kropli krwi bronią naszego państwa, strzegąc aby wróg nie przyszedł do naszych domów. Bronią naszej wolności, naszej Niepodległości. Tak jak wiele lat temu Polska była rozerwana na trzy części, tak nasz wschodni sąsiad próbuje podzielić Ukrainę. Nie mamy prawa o tym zapomnieć.

Musimy być silni i wytrwali. Nie mamy prawa narzekać, tylko modlitwa i wielka wiara w przyszłość są drogą do naszej wolności. Taka jest nasza droga!
Koncert został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. Partnerzy medialni uroczystości to: Polskie centrum medialne „Głos Polonii” oraz gazeta „Czas plus”.

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, Wiktoria Szewczenko, Polskie Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogradzie-Wołyńskim, 12.11.16 r.