Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Na straży języka polskiego

Na straży języka polskiego

W roku 2016 Dzień Nauczyciela w Winnickim Okręgu Konsularnym przypadł w dniu 22 października. Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP do Winnicy zjechali się poloniści, uczący języka, kultury i historii Polski na terenie Wołynia, Podola i Bukowiny.

Obchody święta tradycyjnie rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową, poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy ul. Sobornej. Następnie przybyli nauczyciele spotkali się z konsulem generalnym p. Tomaszem Olejniczakiem i konsulem Przemysławem Szymańskim w ramach spotkania merytorycznego w sali konferencyjnej hotelu „Podole”.

Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy śp. pana Jana Glinczewskiego, znanego działacza polskiego, prezesa Konfederacji Polaków Podola, który po tragicznym wypadku odszedł niedawno do Domu Ojca. W pięknych słowach wspominała go pani Tatiana, polonistka, pracująca w sobotnio-niedzielnej szkole działającej przy organizacji, założonej przez śp. p. Jana.

Podczas części oficjalnej jako pierwszy głos zabrał konsul generalny. Przywitał licznie zebranych nauczycieli i złożył im życzenia. Następnie wice-konsul Przemysław Szymański przedstawił aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju szkolnictwa polskiego na terenie całego okręgu konsularnego. Przedstawił też istotne informacje na temat zmian dotyczących przyznawania Karty Polaka.

Druga mniej oficjalna części spotkania przy stole zastawionym smakołykami, była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, porozmawianiu o codziennej nie łatwej pracy nauczycieli zarówno z konsulami jak też z kolegami. Przybyłe liczne grono pedagogiczne miało okazję do bezpośredniej wymiany poglądów.

Dziś z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom języka i kultury polskiej Winnickiego Okręgu Konsularnego za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniów, Konsulat Generalny RP w Winnicy organizował wspaniałe spotkanie, w ramach którego podziękowano polonistom za dotychczasową pracę, złożono życzenia oraz wręczono symboliczne prezenty. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce – powiedziała podczas spotkania w hotelu „Podole” Eugenia Brylant, prezes polskiej organizacji w Chmielniku (woj. winnickie).

Mamy nadzieje, że w roku szkolny 2016/2017 będzie więcej okazji do takich miłych spotkań.

Lidia Paulukiewicz – Winnica, nauczycielka, skierowana do pracy na Ukrainie przez ORPEG, 22.10.16 r.