Jesteś tutaj: Home » Z życia Kościoła Katolickiego » Artykuły/Статті » Myśli Sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby

Myśli Sługi Bożego ojca Serafina Kaszuby

Myśli Sługi Bożego

ojca Serafina Kaszuby,

kapłana z zakonu kapucynów.

 1. Pan Bóg jeden wie, co mi przeznaczył. Jak dziwne są drogi, którymi mnie prowadzi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Płakaliśmy serdecznie i rzewnie, bo jakże nie płakać, kiedy tam daleko w Polsce wielkie maryjne święto, a nas tu kilkoro w obcej ziemi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pociechą napełnia widok modlącej się wspólnie rodziny. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Bóg jednak widzi, że oddałem Mu wszystko w ręce, a On rządzi nie zawsze według naszej woli. Główna rzecz nie rozminąć się z wolą Bożą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Panie powiedz mi co mam czynić. Panie pokaż mi właściwą drogę. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czuję się zawsze błogo, zwłaszcza w czasie świątecznym, który szybko mija. Temu poczuciu nie przeszkadza świadomość, że moja lampa dogasa i kopci. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba przekroczyć próg doczesnego zycia bez ciężarów, ale i nie z próżnymi rękoma. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Moim pragnienie jest stać się obrońcą lojalności. Być obrońcą lojalności. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wciąż czuję nieustanną Opatrzność nad sobą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. W pierwszym rzędzie jestem kapłanem, a potem dopiero bratem i synem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Tych ludzi, którzy nie mogą wyjeżdżać nie wolno mi opuszczać. Żal mi pozostawiać wiernych bez żadnej duszpasterskiej opieki. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jestem zupełnie zdany na wolę Boża i spokojny. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Będę się starał wszelkimi siłami utrzymać kontakt z moim zakonem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nic mnie nie trzyma tu i na niczym mi nie zależy, tylko żeby spełnić wolę Bożą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Żal mi tych ludzi, którzy mogą stracić resztkę wiary. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jestem przekonany, że inny kapłan mógłby pracować na moim miejscu z nierównie większym pożytkiem, ale skoro innego nie ma, niechże przynajmniej moją nędzą Pan Bóg się posługuje. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszędzie jest Pan Jezus, co za radość! I wszędzie dobre, wdzięczne serca. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Kościół jest cały i chwała Boża rośnie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ja już nie należę do siebie ani do nikogo i o niczym nie mogę myśleć osobistym, tylko się dziwię, że Pan Bóg taką nędzą się posługuje i jeszcze wynagradza taką radością. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czasem budzę się z żalem, że opuściłem moich biedaków dla swojej wygody i nie mam możności powrotu. Przecież to moja wielka rodzina. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Zawsze jakieś przeszkody mogą się zdarzyć. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie mogę bez wzruszenia myśleć, jak dobry jest Bog dla mnie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ile mi pociechy Pan Bóg daje w obecny trybie życia, kiedy o sobie mało się myśli, a wszystko zostawia Opatrzności Bożej. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Przywykłem już do niejednego, co dawniej zdawało się nie do zniesienia. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie wiedziałem, że ludzie mogą aż tak kłamać i to publicznie wbrew wszelkiej oczywistości, żeby tylko dopiąć swego celu. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wciąż szukam woli Bożej. Jestem cały w rękach Opatrzności. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba widzieć zło, tam gdzie jest, bo zycie się mści, jeżeli się je ignoruje. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ubolewam nad tym, że zamykają kościoły. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Każdą ofiarę trzeba oczyścić w ogniu cierpienia, inaczej wszystko idzie na marne. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Moje losy układają się dziwnie dobrze. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie traćmy nadziei, że sprawy wezmą inny obrót. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dzisiaj kończy się miesiąc maj. Prawie codziennie śpiewałem naszą polską litanię maryjną sam jeden na cmentarzu. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Za wszystko Deo gratias, jeśli moja nędzna ofiara na coś się przyda. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Postanowiłem sobie nic nie sugerować i poddać się decyzji w imię posłuszeństwa. Ufam, że sam Pan Bóg natchnie, co będzie pożyteczne dla chwały Jego. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jeżeli Pan Bóg nami kieruje, to nie można forsować swojej woli. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Chcieli mnie położyć w szpitalu, ale się nie zgodziłem, woląc żyć i umierać wśród swoich. Nie mam w tym żadnej ambicji, tylko proste wyrachowanie, żeby mieć Mszę świętą i troskliwą opiekę. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Śmierć zwyciężył On Jeden i dlatego nie jest straszna. Niech wola Pańska się spełni. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Moje zdrowie usiłuje się bronić, jak rozbitek na morzu – raz wydobywa się na wierzch, to znów pogrąża. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie mam żadnego życzenia, które by się nie zgadzało z wolą Bożą i Przełożonych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Bóg jeden wie, co mi przeznaczył. Jak dziwne są drogi, którymi mnie prowadzi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wierni nalegali, abym wyjechał ze Związku Radzieckiego. Lecz byłoby hańbą dla duchowieństwa, gdyby ostatni kapłan wyjechał. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Żal mi pozostawić wiernych bez żadnej opieki. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Na to człowiek żyje, aby Panu Bogu służyć jak może. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ja nie mogę żyć bez pracy, i to bardzo autentycznej, takiej, która by mnie całego pochłonęła. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ile pociechy i radości mam za każdym razem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czuję nieustanną Opatrzność Bożą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Potrzebne mi bardzo wasze modlitwy, którymi właściwie tylko żyję. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Bóg wziął mnie za rękę, jak krnąbrne dziecko, i kazał iść drogą, którą sam dla mnie wybrał. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Niemożliwe, aby wszystkie dusze były zamknięte na Boga. Ale jak odnaleźć te, dla których się tu znalazłem? Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czuję się lekko jak ptak bez gniazda. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie mam czasu myśleć o osobistych sprawach. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Mam dużą rodzinę. Często przychodzi mi z głębi duszy dziękować za to inne ojcostwo, dzięki któremu rodzina rozrasta się w nieskończoność. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Polska nieraz cierpiała za egoizm swych synów. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jak wspaniałym darem Bożym jest pamięć. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszystko tu tchnie egzotycznym pięknem, że człowiek się gorszy, kiedy widzi obojętnie patrzących na cuda natury. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czas płynie jak woda i niesie wszystko w swych falach – kwiecie i śmiecie – dobro i zło, na zatracenie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czytałem Dzieje Apostolskie aż do bólu głowy, bo to takie interesujące, że trudno się oderwać. A przy tym na każdym kroku coś dla mnie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Bóg jeden wie, co mi przeznaczył. Jak dziwne są te drogi, którymi mnie prowadzi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trwajcie i wzrastajcie w miłości. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. W głowie huczy mi i bije jak młotem, ale trzeba jeszcze odmówić mi Mszę świętą. To On przychodzi, czuje Jego obecność. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Umierający mają prawo zaprosić do siebie kapłana. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Kiedy daję ludziom Jezusa, ogarnia mnie wzruszenie: ileż to trzeba było przejść krętych dróg, aby dojść do nich. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czuję się duszpasterzem żywych i umarłych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Iść w pojedynkę na podbój dusz, to nie program Chrystusowy. Apostolstwo musi opierać się na miłości, a miłość możliwa jest tylko we wspólnocie. Gdyby o tym pomyśleć w swoim czasie, ilu uniknęłoby się pomyłek. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. „Owce moje słuchają głosu mojego. Znam je, a one mnie znają”. Czy wolno mi, o dobry Jezu, posłużyć się Twoim słowem i mówić o moich owcach? Wiele z nich, jakże wiele, już na Twoich wiecznych pastwiskach, inne w ojczyźnie lub może za morzem znalazły innych, lepszych pasterzy, ale zawsze te moje, zwłaszcza, które i teraz trwają z płaczem przy sprofanowanych świątyniach. Odpowiedni czas, żeby zmierzyć w wzdłuż i wszerz pastwiska zdeptane w ciągu długich lat. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie płacz! Jezus przychodzi i pociesza. On wychodzi naprzeciw jak w Naim. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dzisiaj nie odprawiłem rozmyślania. Rano trzeba było iść do chorego, było parę osób do spowiedzi, nabożeństwo trwało prawie do południa. Ale za to cały dzień nie schodzą mi z pamięci słowa, z którymi się przebudziłem, a które przypominały się wiele razy w pierwszy piątek miesiąca, słowa o niedościgłych bogactwach Chrystusowych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ostatnio na jakimś świeżym grobie leżało oderwane poprzeczne ramię krzyża. Namordowałem się, żeby je jakoś przymocować. I oto dzisiaj patrzę, a mój krzyż złamany w połowie. Czy jaka moc złośliwa, czy może wiatr? Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Mnie trzeba wołać i śpiewać do naszej Polskiej Matki Bożej z Częstochowy i Ostrej Bramy. O Maryjo, o Nadziejo, o Ucieczko nasza, do kogóż pójdziemy? Któż nasze łzy osuszy? Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nawołuję naszą wierną chrześcijańską gromadkę do apostolstwa. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ty drogi bracie w kapłaństwie i Chrystusie, otrzymałeś posłannictwo, które masz spełnić do ostatnich słów wypisanych drżącą ręką na trzy godziny przed końcem: wykonało się. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Róbcie, co chcecie, wszyscy kapłani cierpieli i ja też cierpieć będę, jeśli trzeba będzie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Przeżywałem w duchu żal moich zawiedzionych owieczek, które oczekiwały świątecznej radości, a teraz płaczą przy Grobie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. We mnie dojrzewał zamiar, aby trwać, choćby i cierpieć trzeba było dla sprawiedliwości. Sprawiedliwością jest, żeby wierni mieli kościół i kapłana. Będziemy się domagać i czekać lepszych czasów, choćby przyszło w tym czekaniu znosić wiele trudów. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. To był pierwszy dzień mojej tułaczki, którą później nazwą żebractwem. Na razie żebrakiem nie byłem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Na razie nic mi nie grozi, a jeśli przyjdzie czas, wola Boża. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba mi modlić się jak św. Feliks: O Franciszku, o Franciszku, opiekuj się swym biednym braciszkiem – Serafinem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Serce Jezusa, u Ciebie schronienie szukamy w ucisku i niedoli. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Boże mój, cóż ja mogę dla Twojej chwały? Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Powinniśmy dziękować Bogu za to, co przeżyliśmy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Serdecznie dziękuję Panu Jezusowi, że mogę Jemu wszystko ofiarować. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Gdyby nie wróg za ścianą, śpiewałbym Bogu głośno Magnificat. Czuję się jak kapryśne dziecko, któremu matka wszystko daje, żeby tylko nie płakało. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba rozbudzać gorliwość. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Każda dusza droga. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pokutę trzeba odprawiać do końca. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Żal mi tych ludzi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dziś Jezus jest z nami cały dzień. Święty, błogi czas. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Może jeszcze będzie czas zając się św. Bonawenturą i w ogóle poezją franciszkańską. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Lubię kazania o Matce Bożej. Może dlatego, że przy nich nie trzeba krępować fantazji i można beztrosko pofolgować uczuciu. Zwykle zaczynało się od jakiegoś tkliwego przykładu, a potem snuły się myśli bez żadnego schematu, po prostu jak z kłębka. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Matko Potężna, Matko łaski Bożej, Ty, coś na swe skronie koronę polską wzięła przed wiekami, módl się za nami. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Szkaplerz Maryi przywiódł mi na pamięć ryngraf rycerzy, którym chronili pierwsi przed wrogiem. Teraz my szeregujemy się w obronie wiary i moralności. Dzieci Maryi są silne w wierze i czyste. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Obawiam się, żebym nie upadł na duchu. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszystko dobre należy przypisać Panu Jezusowi. On tu jest wszystkim. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Zachęcałem do dobrych uczynków, czyli rodzenia dobrych owoców. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jak boli serce, że nic dla dzieci nie można zrobić, kiedy ich rodzice ograniczają się często do tego, że dziecko ochrzczone. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wciąż marzę o kontakcie z muzułmanami. Teraz wszystko jest możliwe. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czasem trzeba kierować się przeczuciem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Przyzwyczaiłem się do samotności. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Zdaje mi się, że kochają Pana Jezusa, a to najważniejsze. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Sam Pan Jezus lituje się nad ich słabością. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jezus wszędzie jest Więźniem Miłości. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Chciałoby się wołać z prorokiem Eliaszem: „Dosyć, Panie! Zabierz duszę moją” – ale tu nie ma nawet krzaka jałowca, gdzie można usiąść i pragnąć śmierci. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Żal mi tu dzieci, bo nie ochrzczone i w ogóle o Bogu nie ma tu mowy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Kiedy błądzę po skalistych ugorach przypomina mi się szatan kuszący Chrystusa. Zdaje mi się, że chyba ducha zła więcej tu wzywają, jak Boga. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Powiedziano mi, że nie mam prawa wyjeżdżać – milicja mi tego zabrania. Więc tak, chodziło im o to, aby zagnać mnie w ciasny kąt jak króla na szachownicy, skąd już nic nie uratuje mnie przed matem. Ale oni są tylko pionkami w palcach Wielkiego Gracza – Pana Boga – nie tracę pogody ducha. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wczoraj po Komunii świętej taka niewysłowiona słodycz zalała duszę, że wszelkie udręki rozpłynęły się jak mgła. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie my się zbliżamy do Królestwa Bożego, ale ono przychodzi do nas – zupełnie nieoczekiwanie przybliża się, choć zwykle jest daleko. Przybliża się z Chrystusem, bo ono jest w Nim. Jezus nim rządzi, króluje, rozkazuje. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba żyć duchem pokory, cierpliwości, miłości. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Przede wszystkim miłość. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Być miłosiernym samarytaninem dla wszystkich bez wyjątku. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Serce Dobrej Matki Maryi pociesza mnie nadobficie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Boże mój, oni może myślą naprawdę, że mnie można nazywać pokutnikiem, kiedy jestem właściwie zwykłym niedołęgą, a przy tym mocno upartym. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Praca na serio, praca wytrwała, szczera, radosna i sumienna jest cudownym twórcą dobrego środowiska. I właśnie dla pracy jestem. Każdą chwilę trudu mogę uświęcić. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Źródłem niepokoju dla mnie to te pieniądze wysyłane mi, nie wiadomo po co. Na co mi one. Jestem tym balastem przytoczony jak ten mityczny król z Krety, któremu wszystko zamieniło się w złoto. Ale dla nas to raczej błoto. Zazdroszczę tym, którzy mogli je rozdawać, jak ten Wawrzyniec, patriarcha wenecki zadłużający się dla biedaków. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Jezus ma cierpliwość wysłuchać choćby najnudniejszej prośby. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nikt nie myśli o Tym, który woła: „Pójdźcie do mnie”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba podbijać mieczem miłości i modlitwy wyznawców Proroka Mahometa i kłaść ich do stóp Maryi. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Bóg mi dlatego wszystko odbiera, żebym wreszcie zrozumiał, że On jest dla mnie wszystkim. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Święci również przeżywają swój renesans. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Cóż ci dam o Jezu! Czy to wygnanie, samotność, ucisk serca? Czy moje niedołęstwo, roztargnienia, rozproszenia myśli? Zdaje mi się, że się ze mną dzieje podobnie, jak z tym chlebem, który został po owej wizycie z Szortandy. Był biały, słodki, prawie świeży. Po kilku dniach zaczął pleśnieć od zewnątrz, a teraz pleśń wżarła się do wnętrza i niszczy sam miąższ. Jak to długo jeszcze trwać będzie to pleśnienie. Weź, o Jezu, moje grzechy i zniszcz je. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Bywają dni, że ani jednego słowa nie ma do kogo przemówić. Wtedy jedyną pociechą dla mnie jest przenosić się w przeszłość, przypominać drogie twarze, rozmowy, przeżycia, albo lepiej jeszcze – uświadomić sobie, że i teraz tam gdzieś daleko bracia wspominają, modlą się, niektórzy współczują. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Zasługi Pan Bóg będzie odmierzał nie wiadomo komu większe: czy tym, co wyjechali, czy mnie, żem pozostał. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszystko jest łaską Bożą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dla mnie chyba największą łaską jest, że choć się czuję niezdolnym do umartwień, przecież jakiś krzyżyk Pan Bóg sam wybiera i delikatnie kładzie mi na ramiona, dlatego powtarzam codziennie szczerze: cokolwiek na mnie ześlesz, wszystko to z rąk Twoich, o Panie, ochotnie przyjmę. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Łzy same mi napływają do oczu, kiedy po Komunii świętej myślę, że Zbawca jest ze mną! Nawet wtedy trudno mi zdobyć się na słowa. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Mam jakieś dziwne wrażenie, że wokół mnie nic się nie dzieje. Ludzie chodzą, siedzą, pracują, jak manekiny. Nawet księżyc jakiś niemrawy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Znowu niebieskiej interwencji zawdzięczam, że wszystko poszło, jak z płatka. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Zawsze jestem wzruszony, kiedy ludziom daję na drogę Jezusa. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Śpiewać nie mogę, ale usłysz, o Panie, jęk serca. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Tak mi trudno się modlić. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nic mi więcej nie potrzeba kiedy mam Boga. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Idź tą drogą, którą ci Pan Bóg wyznaczył, a nie oglądaj się na innych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszyscy są dla mnie dobrzy. Kocham ich, jak braci, tym więcej, im kto nieszczęśliwszy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dałbym wiele za poradę, jak nie stracić tej duszy, bo jestem bezsilny. Polecałem ją Jezusowi: Ty tylko to możesz. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Boże mój, jak mały i nędzny czuję się wobec ogromu Twej dobroci. Jak trudno zdobyć się na poryw serca. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czemu nasze serca nie płoną tylko się jarzą, jak ta skąpa świeczka na nędznym ołtarzyku? Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Jezus trzydzieści lat był pogrążony w głębokim milczeniu. Ale to milczenie było pełne treści, wzniosłe i święte. Milczy On też w Tabernakulum. Dziękuję Ci, że w Tabernakulum uwieczniłeś swoje pokorne, ofiarne i pełne skupienia milczenie Nazaretu. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Trzeba silnej wiary, aby sobie powiedzieć, że przeogromne cierpienie nie jest bez znaczenia. Inaczej i krzyż Chrystusa nie miałby sensu, bo wszakże On wszystkie cierpienia skupia w sobie, jak w ognisku. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wiedziałem, że mnie wysłuchasz, o Boże, bo nie wysłuchać nie możesz. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Obumieram co dzień, tylko trzeba się łączyć z Chrystusem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie wolno uważać się za człowieka niepożytecznego, który się już do niczego nie nadaje. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Cokolwiek na mnie ześlesz, wszystko to z rąk Twoich, o Panie, przyjmę. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. I nas szatan prześladuje, jak Chrystusa. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ludzie wiedzą, że nas dręczą bezprawnie. Lecz dla takich, jak my, nie ma prawa. Oszukują, kręcą, kłamią jawnie. To nie z ludźmi, lecz z szatanem jest sprawa. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. A Ty, Boże, wciąż czekasz cierpliwie. Twoje młyny tak powolny takt mielą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Najważniejsze dla mnie, że można jeszcze było odprawiać Mszę św. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jak strasznie cierpieć bez Ciebie Boże. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie mogłem się dość nadziękować Bożej Opatrzności, że kieruje moimi krokami. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Gdzie miłość, tam Bóg. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Widzę dość jasno wyroki Boże i Jego przemożną opiekę nad moim dzieciństwem i dotychczasowym, dla mnie beztroskim życiem. Widzę też i doznaje Jego dobroci, jaką mnie darzy na każdym kroku, toteż proszę nie ustawajcie wraz ze mną dziękować Najświętszemu Sercu Jezusowemu za doznane, a prosić o przyszłe łaski. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Radość duszy to pokarm niezbędny wyższej części istoty człowieka, równie niezbędny jak chleb codzienny dla ciała. Dusza pozbawiona tego ożywczego pierwiastka więdnie, traci siły i zdolność działania dobrze dla siebie i drugich. I nic dziwnego, że taka moc niespożyta kryje się w tym błogim uczuciu, bo przecież radość prawdziwa jest darem nieba. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Tu tylko wchodzi w grę modlitwa i łaska Boża. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ja nie mogę żyć bez pracy i to bardzo autentycznej; takiej, która by mnie całego pochłonęła. Chciałbym coś robić, działać coś konkretniejszego, być pożytecznym innym, nie tylko zwykłym zjadaczem chleba. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Na to człowiek żyje, żeby Panu Bogu służyć, jak może. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Polska nie raz cierpiała za egoizm swych synów. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. W pierwszym rzędzie jestem kapłanem, a potem bratem i synem. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Tych ludzi, którzy nie mogą wyjechać nie wolno mi opuszczać. Nie byłoby to dla mnie żadne usprawiedliwienie, że inni tak zrobili. Nie miałbym już potem spokoju może do końca życia. Jestem zupełnie zdany na Wolę Bożą i spokojny. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Ze wszystkiego, co Pan Bóg daje, jestem zadowolony. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Jestem znowu na swoich śmieciach, ale jak obcy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie mogę się w żaden sposób dać zwyciężyć przekonaniu, że są ludzie podli, dla których nie ma nic świętego. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Żal mi tylko ludzi opuszczonych, dla których nic już nie mogę zrobić. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wciąż jeszcze szukam woli Bożej. Niczego więcej nie pragnę tylko żeby ją poznać. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie martwcie się moją tułaczką. Ja za darmo chleba nie jem. Wszystko ma swój urok. Nawet taka włóczęga i niepewność jutra. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Dla mnie wszystko może być pomocne. Przechodzimy kryzys w całym napięciu, ale przecież moc Boża nad nami. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Czuję nieustanną Opatrzność Bożą. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Wszędzie się niesie radość i dobry uśmiech. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. W ogóle nic nie wiem poza tym, że jestem w Dobrych Bożych Rękach. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie macie pojęcia, ile radości przynosi Ten, Któremu niedołężnie służę. Właściwie On sam wszystko robi, co dobre, a moje własne życie składa się z omyłek. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Matka Boża przez to, że sama płakała, koi nasze łzy. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie żal się potrudzić, aby sprawić ludziom radość. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Mam prawdziwe łzy w oczach, co mi się nieraz zdarza, kiedy pomyślę, jak Jezus dla mnie dobry. I właściwie za nic, bo cóż ja tu znaczę lub robie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nic innego nie może mnie skłonić do porzucenia wiernych, którzy mi tyle okazali miłości – tylko jedno posłuszeństwo. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Aż mi wstyd, że moje sprawy tyle ludzi kosztują czasu i trudu. Tylko, że to właściwie nie moje sprawy, ponieważ i ja nie należę do siebie. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Miłosierną dobroć Bożą czuję nieustannie nad sobą i dzięki niej jedynie egzystuję w warunkach wyjątkowych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Pan Bóg wybiera sobie niezdarne narzędzia, żeby posługiwać się nimi w swoich dziełach. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Nie wiem, jak będzie z moją śmiercią. Tyle jeszcze spraw nie załatwionych. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

 1. Oto moje pragnienie: stać się obrońcą lojalności. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn.

Tekst zebrał i opracował: Robert Krawiec OFM Cap.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code