Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Mundur kapitana Wojska Polskiego dla kombatanta z Ukrainy

Mundur kapitana Wojska Polskiego dla kombatanta z Ukrainy

Franciszek Jakowczyk z żonąPod koniec września w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu odbyło się ciekawe wydarzenie. Pod czas niedzielnej mszy świętej wręczono mundur kapitana Wojska Polskiego, jako dowód szacunku i uznania weteranowi Wojska Polskiego Panu Franciszkowi Jakowczykowi.

Do ufundowania munduru przyczynili się: Grażyna Staniszewska (1989-2001 – poseł na Sejm RP, 2001-2004 – senator RP, 2004-2009 – poseł do Parlamentu Europejskiego), Tadeusz Szczepanik (przedsiębiorca, doktor inżynier, absolwent Politechniki Kijowskiej), Grzegorz Majewski (pracownik szkoły w Legnicy) oraz Piotr Michalczyk (prywatny przedsiębiorca z Legnicy).

Fragment książki p. Eugeniusza Jabłońskiego, byłego konsula ds. polonijnych KG w Kijowie, pod tytułem „Wzlot. Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie”. Fragment z tej książki dotyczy informacji o Panu Franciszku Jakowczyku z Dowbysza:

„W Dowbyszu, w obwodzie żytomierskim żył cicho i spokojnie, utrzymując się z bardzo niskiej emerytury, Franciszek Jakowczyk, urodzony w 1928 roku w byłym powiecie wołkowyskim na Białorusi. Tam w wieku piętnastu lat wstąpił do Armii Krajowej i działał w niej do października 1948 roku, czyli również po wojnie, po rozwiązaniu AK, a więc w strukturach nielegalnych, wymierzonych w system radziecki. Aresztowany i osądzony, skazany został na karę śmierci; którą mu zmieniono na 25 lat więzienia. Przebywał w obozie w Incie w Republice Komi. Podjął bardzo ryzykowną ucieczkę. Na wolności przebywał przez cztery miesiące. Został jednak ujęty i ponownie zasiadł na ławie oskarżonych.

Skazano go na rozstrzelanie. I tym razem wyrok ten zmieniono mu na 15 lat obozu. Na wolność wyszedł 27 sierpnia 1969 roku, a więc po dwudziestu jeden latach. Osiadł w Dowbyszu, choć jego najbliższa rodzina (matka, brat, siostra) mieszkali we Wrocławiu. W obozie nie wiedział jednak, że istniała repatriacja, że była możliwość, przynajmniej teoretyczna, starania się o przeniesienia do Polski celem dalszego odbywania kary (był ongiś obywatelem polskim). Nigdy nie upadł na duchu. Był wdzięczny Bogu i losowi, że nie poszedł do piachu, że przeżył wszystkie biedy obozowe i więzienne.

W chwili, gdy nawiązał kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Kijowie, znajdował się w takim stanie zdrowia, iż wyjazd do Polski – nawet w odwiedziny do krewnych – nie wchodził w rachubę. Prosił tylko, by na koniec życia przyznano mu polskie uprawnienia kombatanckie. Przed powrotem do kraju podjąłem w tym kierunku odpowiednie starania. Kombatant z Dowbysza takie uprawnienia uzyskał, a od III kwartału 1999 roku – świadczenie specjalne”.

Walentyna Jusupowa, 21.10.16 r.

Aktualna lista Weteranów Wojska Polskiego na Żytomierszczyżnie na dzień 1.10.2016 roku. Dane na podstawie otrzymanej informacji od Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny Pana Zygmunta Wengłowskiego

1. Winckiewicz Wiktor syn Leona, rok urodzenia 1925, Żytomierz.
2. Wojciechowski Józef syn Franciszka, rok urodzenia 1926, rej. Żytomierski.
3. Prysiażniuk Bronisława, córka Kazimierza, rok urodzenia 1926, Żytomierz.
4. Karpluk Józefa córka Romana, rok urodzenia 1927, rej. Korostyszowski.
5. Brzezicki Franciszek syn Karola, rok urodzenia 1924, Żytomierz.
6. Jakowczyk Franciszek syn Włodzimierza, rok urodzenia 1928, Dowbysz.
7. Szwediuk Stanisław syn Antoniego, rok urodzenia 1926, Dowbysz.
8. Tomaszewski Cezar syn Leona, rok urodzenia 1925, rej. Romanowski.
9. Krawczyński Antoni syn Jana, rok urodzenia 1925, rej. Romanowski.
10. Oksiukowski Antoni syn Wincenta, rok urodzenia 1925, Berdyczów.
11. Galecki Mieczysław syn Dominika, rok urodzenia 1928, Berdyczów.
12. Szczawinski Leonid syn Józefa, rok urodzenia 1925, rej. Czudnowski.
13. Rudnicki Zygmunt syn Bolesława, rok urodzenia 1927, rej. Nowograd-Wołyński.
14. Werchowecki Baltazar syn Karola, rok urodzenia 1926, Nowograd-Wołyński.
15. Walenkiewicz Florian syn Teodora, rok urodzenia 1923, Nowograd-Wołyński.
16. Kotwicki Kazimierz syn Franciszka, rok urodzenia 1918, rej. Nowograd-Wołyński.
17. Lewkowicz Marcelina córka Feliksa, rok urodzenia 1925, rej. Nowograd-Wołyński.
18. Cal-Calko Stanisława córka Wacława, rok urodzenia 1925, rej. Nowograd-Wołyński.
19. Wengłowski Zygmunt syn Adama, rok urodzenia 1925, Żytomierz.

Więcej na temat: Życie i walka w szeregach AK Franciszka Jakowczyka