Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Msza prymicyjna o. Pawła Króla w Winnicy

Msza prymicyjna o. Pawła Króla w Winnicy

Po przyjęciu 18 czerwca w Kamieńcu Podolskim z rąk biskupa Leona Dubrawskiego sakramentu święceń kapłańskich neoprezbiter o. Paweł Król z Lublina dzień później odprawił swoją pierwszą Mszę świętą, zakończoną udzieleniem wszystkim obecnym błogosławieństwa prymicyjnego.

W trzecią niedzielę czerwca w winnickim kościele pw. Ducha Świętego w asyście duchowieństwa przybyłego z Australii, Polski, Włoch i Ukrainy oraz licznej grupy pątników z Lublina, wśród których byli także matka i rodzony brat o. Pawła, prezbiter uroczyście rozpoczął swoją Mszę świętą. Słowo powitalne do zebranych wygłosił ks. Sergiusz Tobert, który później wygłosił piękne kazanie, poświęcone odpowiedzi na pytanie: „Kim dla ciebie jest Jezus?”.

Po homilii nastąpił bardzo wyjątkowy moment dla wyświęconego kapłana. Po raz pierwszy po ofiarowaniu darów i prefacji wypowiedział on w obecności wiernych słowa Jezusa: „To jest Ciało moje, to jest krew moja”. Największa kolejką przyjmujących Komunię świętą wyszykowała się właśnie przed o. Pawłem. Po Mszy życzenia zdrowia i opieki Bożej życzyli zarówno najmłodsi parafianie, jak i ksiądz proboszcz Sergiusz Tobert i inni zebrani na uroczystości.

Błogosławieństwa prymicyjnego, które, jak powiedział wcześniej proboszcz, pozwala na odpust zupełny, po poprzedzającego go modlitwie w intencji Ojca świętego, o. Paweł Król udzielił w pierwszej kolejności swojej matce i bratu, potem duchowieństwu, osobom konsekrowanym i wszystkich parafianom, którzy cieszyli się z tego, że kolejny duszpasterz wstąpił na drogę powołania. Neoprezbiter nakładał zebranym ręce na głowę a wierni podejmowali je i całowali. To dawny zwyczaj, nawiązujący do tego, że te dłonie zostały namaszczone i w nich kapłan trzymał Ciało i Krew Pańską.

Paweł Król pochodzi z polskiego Lublina. Po nauce we Włoszech przybył na Ukrainie, gdzie w winnickim seminarium neokatechumenalnym Redemptoris Mater przygotowywał się do pracy duszpasterskiej.

Słowo Polskie, 19.06.16 r.