Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie. IX Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”

Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie. IX Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”

Naród żyje, dopóki język jego żyje.

21 lutego w Żytomierzu odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorem obchodów był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, przy wsparciu Kuratorium Oświaty Żytomierskiej Miejskiej Rady i Oddziału Kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy p. Tomasza Olejniczaka.

21 lutego przedstawiciele wszystkich narodowości świata obchodzą Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jego celem jest podkreślenie bogactwa językowego różnych narodowości i zachęta do nauki języków obcych. Znajomość języków umożliwia komunikację, przez co zbliża do siebie ludzi. Międzynarodowa organizacja UNESCO opowiada się za zbliżeniem kultur i ich integracją, szczególnie poprzez język, ponieważ jest on istotnym czynnikiem rozwoju dziedzictwa duchowego świata.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego rozpoczęła Msza święta w katedrze świętej Zofii. Mszę św. celebrował kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki TChr.
W Obwodowym Teatrze Lalek ponad 80 uczniów żytomierskich szkół średnich oraz polskich szkół sobotnio-niedzielnych (ŻOZPU, Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu, Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków Ukrainy іm. Władysława Rejmonta, Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Korostyszewie, Olewskiego rejonowego Związku Polaków na Ukrainie) pisali IX Dyktando „Mistrz ortografii polskiej”. Zanim uczniowie zabrali się do pisania, do uczestników i do nauczycieli zwrócił się ze słowem Konsul generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak. W swojej przemowie zwrócił uwagę na tradycję tego konkursu i jego rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej polszczyzny, życzył uczestnikom konkursu „połamania pióra”. W szczególny sposób podziękował prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU p. Wiktorii Laskowskiej-Szczur za organizację obchodów. Wiktoria Laskowska-Szczur ze swej strony podziękowała uczniom i nauczycielom za liczne przybycie. Dla zwycięzców przewidziane były atrakcyjne nagrody, dyplomy a główną nagrodą – wyjazd wakacyjny do Polski.

Konkurs Ortograficzny od strony merytorycznej został przygotowany przez p. dr Wiktorię Wachowskę. Popularyzacja ortografii polskiej motywuje dzieci do nauki języka oraz sprzyja integracji środowiska wśród dzieci i nauczycieli – polonistów.

Po zakończeniu dyktanda w auli Żytomierskiego Obwodowego Teatru Lalek odbyła się akademia z udziałem mniejszości narodowych – Polaków, Czechów, Niemców, Ormian.

Widzowie nagradzali gromkimi brawami piękne występy uczniów szkół sobotnio-niedzielnych, członków Polskiego Teatru Lalek „Modernpol” funkcjonujących przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (kier. Wiktoria Zubarewa – nauczycielka języka polskiego), Polskiego Wokalnego Zespołu „Dzwoneczki” (kier. Zasłużona dla Kultury Polskiej Jadwiga i Bogdan Poliszczukowie).

Czeską kulturę reprezentował zespół „Wołyńki Czechy”, dziecięcy zespół „Rozmarinek” (kier. Olena Łagowska i nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa), Niemieckie Towarzystwo „Wiedergeburt” duet z Korostenia, (kier. Olga Antoniuk), który wykonał pieśni w języku niemieckim. Wiersze o Armenii w języku ojczystym deklamowali Wagarszak Petrosian, Meri Arutiunian, Ryta Arutiunian i Włodzimierz Muriadian.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w imieniu władz państwowych ze słowami wdzięczności i gratulacjami zwrócił się p. Aleksander Piwowarski – główny specjalista oddziału zarządzania kulturą Żytomierskiej Obwodowej Rady. Ponownie głos zabrali: Konsul generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska-Szczur, a także prezes Stowarzyszenia Wołyńskich Czechów Ludmiła Czyżewska, dyrektor biura Stowarzyszenia Ormian „Erebuni” Wage Petrosian, prezes Towarzystwa Niemców „Wiedergeburt” w Korosteniu Olga Antoniuk

Na zakończenie wszystkie polskie zespoły zaśpiewały „Rotę”, nieoficjalny hymn Polaków poza granicami Polski.

Aleksander Piwowarski, zdjęcia: ŻOZPU, 26.02.16 r.

{morfeo 1122}

{youtube}{/youtube}