Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina-Polska: Historyczne sąsiedztwo”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina-Polska: Historyczne sąsiedztwo”

W dniach 19-20 maja w Winnicy odbywa się spotkanie ukraińskich oraz polskich naukowców, studentów, działaczy społecznych oraz duchowieństwa, poświęcone 10-leciu współpracy Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Kociubińskiego z Uniwersytetem kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Warszawskiego.

Ponad 120 publikacji i wykładów zostało zgłoszonych przez naukowców z różnych placówek akademickich i naukowych do przedstawienia podczas konferencji. Główne tematy spotkania: „Kulturowa antropologia i etnologia”, „Ukraina-Polska: między okresem modernu i wczesnego modernu”, „Doba imperializmu w historii Polaków i Ukraińców”, „Czas walki i obrony niepodległości”, „Druga wojna światowa: tragiczne strony historii”, „Ukraina i Polska w warunkach współczesnych: nowe strony”. W drugim dniu zaplanowano przeprowadzić obrady okrągłego stołu pt. „Książka jako źródło historii”.

Wartościowe wykłady dotyczące powstania styczniowego, sakralnej architektury Podola w twórczości Napoleona Ordy, wpływu Krewskiej Unii na życie religijne ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego, Unitach Podola, działalności rodu Potockich, sprzeciw polskiego ziemiaństwa dyktatowi Rosji na początku XIX wieku i wiele innych wygłosili polscy i ukraińscy prelegenci.
Konferencję naukową, którą zorganizowano w pierwszym korpusie Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego, zaszczycili swoją obecnością konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, ks. prof. Uniwersytetu Wyszyńskiego Kazimierz Łatak, prof. Lech Mróz z UW (Instytut Etnologii i kulturowej antropologii), przedstawiciele władz miasta i obwodu a także gość z Białorusi – dr Nikołaj Mezga z Homelskiego Państwowego Uniwersytetu m. F Skoryny, który zagłębił się w temat wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 i wygłosił wykład w języku białoruskim.

Redaktor „Słowa Polskiego” Jerzy Wójcicki wygłosił wykład na temat represji bolszewickich w latach 1937-38 z perspektywy 80-lecia założenia przez komunistyczne władze w Winnicy miejskiego parku na terenie zdewastowanego cmentarza polskiego, graniczącego z jedną z trzech lokacji, gdzie NKWD grzebało ofiary represji politycznych.

Mottem trzeciej z kolei międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej tematyce polsko-ukraińskiej historii i organizowanej przez zespoły historyków i kadrę pedagogiczną stały się słowa Jana Pawła II, które przypomniał ks. prof. Kazimierz Łatak: „Historia to nie tylko przeszłość ale także dziedziczność”.

Słowo Polskie, 19.05.17 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code