Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy

Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy

„Tak jak życie jest inspiracją dla kina, tak filmy inspirują nas do działań twórczych i poszukiwań nowych palet barwnych w naszej niejednokrotnie szarej rzeczywistości. Pragnę zachęcić młodzież do pomysłowej interpretacji, jednego z zaproponowanych arcydzieł polskiej kinematografii, której wyrazem będzie pomysłowy i wykazujący uzdolnienia plastyczne plakat filmowy wykonany w dowolnej technice graficzno-malarskiej.” (Krzysztof Hejke, profesor zwyczajny sztuk filmowych, wykładowca na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi)

I. ORGANIZATOR

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa
Osoba upoważniona przez Organizatora do udzielania informacji na temat Konkursu: Bogusława Ołowska, [email protected], tel. +48 ​22 679 84 69, wew. 103

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie
Warszawska Szkoła Filmowa

III. PARTNERZY

Forum Poolse Schoen in Nederland

IV. CELE KONKURSU

Zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową.
Propagowanie technik malarskich i graficznych jako środka wyrazu.
Wyszukiwanie nowych talentów i popularyzacja plakatu filmowego.

V. PRACA KONKURSOWA

Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika konkursu do jednego z poniżej podanych filmów:
Cześć Tereska reż. Robert Gliński
Historia Kina w Popielawach reż. Jan Jakub Kolski
Żywot Mateusza reż. Witold Leszczyński
Popiół i Diament reż. Andrzej Wajda
Rejs reż. Marek Piwowski
Prace muszą być wykonane w technikach plastycznych, w formacie A2.
Na konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub z wykorzystaniem plasteliny itp. materiałów.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 12-18 lat, uczęszczających do polskich szkół w Polsce, Holandii, Belgii, Anglii, na  Białorusi i Litwie.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Fotografie użyte do plakatu muszą być własnego autorstwa. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Pracę konkursową należy przesłać na adres Organizatora do 30 kwietnia 2016 r. Liczy się termin dostarczenia przesyłki.
Praca konkursowa powinna być podpisana poprzez załączenie na odwrocie wypełnionej karty zgłoszenia wydrukowanej ze strony www.zacisze.waw.pl/konkursy.

VII. OCENA PRAC

W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu, przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów malarskich i graficznych.
Laureatów konkursu wyłoni Jury – powołane przez organizatora – w składzie:
Andrzej Pągowski – artysta grafik, autor około tysiąca plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale, koncerty. Absolwent PWSSP w Poznaniu, uczeń Waldemara Świerzego. Pracował z najwybitniejszymi reżyserami polskimi takimi jak Wajda, Zanussi, Holland, Kieślowski, Polański, Skolimowski, Kawalerowicz… 
prof. Krzysztof Hejke – profesor zwyczajny sztuk filmowych, fotograf i operator. Wykładowca na wydziale reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.
Dorota Petrus – reżyser, dziennikarz, scenarzysta, współpracownik TVP-TVP KULTURA, TVP HISTORIA.
Marek Pawłowski – reżyser, scenarzysta, producent programów telewizyjnych w TVP, TVN, CANAL+. Autor filmów „Zakazana miłość”, „Uciekinier”, „Wszystko o Einsteinie”, „Cyrk”, „Dotknięcie Anioła”, „Jaster”.

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.zacisze.waw.pl od 13 maja 2016 r.

Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wystawa prac laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas VII Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

VIII. NAGRODY

Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
Jury ma prawo przyznać nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne, nieprzewidziane regulaminem.
Osoby wyróżnione i nagrodzone, oprócz nagród rzeczowych, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach graficznych (prowadzenie Andrzej Pągowski) i fotograficznych (prof. Krzysztof Hejke). Warsztaty odbędą się podczas VII Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
W celach promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w mediach i własnej działalności.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w druku, w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania ich na wystawach.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

>>>> Regulamin konkursu <<<<

>>>>Karta Zgłoszenia <<<<

Słowo Polskie, 28.04.16 r.