Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Zaproszenie

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Zaproszenie

Nie musisz być harcerzem, by wziąć udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Zapraszamy wszystkich młodych artystów: dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne działające w szkołach, organizacjach młodzieżowych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych, laureatów przeglądów, zespoły polonijne, zespoły artystyczne reprezentujące organizacje skautowe, drużyny harcerskie i gromady zuchowe o zainteresowaniach artystycznych, drużyny Nieprzetartego Szlaku i zespoły dzieci niepełnosprawnych, dziecięce i młodzieżowe zespoły zagraniczne ze wszystkich kategorii artystycznych.

Nagrodami Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej są Złote, Srebrne i Brązowe Jodły, nagrody finansowe oraz rzeczowe. Jury, powołane przez organizatora Festiwalu, przyzna Złote Jodły w postaci statuetek i gratyfikacji pieniężnej (dla zespołów – 2500 zł; dla solisty – 1000 zł), Srebrne i Brązowe Jodły w postaci statuetek oraz wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych. Pozostali uczestnicy i zespoły otrzymają dyplomy „Zielona Jodła” za uczestnictwo w Festiwalu.

Jury może przyznać specjalne nagrody dla instruktorów.

Dla zespołu, który zdobył trzy kolejne Złote Jodły oraz wyróżnił się nienaganną postawą w czasie trwania całego Festiwalu, Jury może przyznać Grand Prix Festiwalu (statuetka i gratyfikacja pieniężna: dla zespołów – 3000 zł, dla solisty – 1500 zł).

Uczestnicy i instruktorzy biorący udział w Festiwalu zostaną zakwaterowani w domach studenta oraz internatach szkolnych na terenie Miasta Kielce.

Uczestnicy modułu Culture Scout Camp mogą być zakwaterowani w warunkach polowych (w namiotach własnych lub organizatora) o ile wyrażą taki akces w formularzu zgłoszeniowym.

Podstawowymi warunkami kwalifikacji są:
– Etap I – zalogowanie się na stronie wypełnienie ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie: www.festiwal-kielce.zhp.pl.
– Etap II – przesłanie uzupełnionej i podpisanej ankiety drogą elektroniczną do 31 marca 2015 roku.
– Etap III – dokonanie wpłaty za udział zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Zainteresowanych powiadomimy e-mailowo (lub pisemnie) o podjętej decyzji. W przypadkach uzasadnionych organizator festiwalu zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o dopuszczeniu do udziału solistów i zespołów zgłoszonych po regulaminowym terminie.

Regulamin Festiwalu w języku polskim oraz rosyjskim
Regulamin Cz.2 – Muzyka
Regulamin Cz.2 – Folklor
Regulamin Cz.2 – Teatr
Formularz zgłoszeniowy