Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Międzynarodowa Konferencja Kresowa poświęcona zjawisku „Mit Kresów Wschodnich” w Bytomiu

Międzynarodowa Konferencja Kresowa poświęcona zjawisku „Mit Kresów Wschodnich” w Bytomiu

Źródło - niepoprawni.plW 2015 roku mija 70 lat od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic Rzeczypospolitej. Niezmiennie jednak nie brak tych, którzy wracają myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni. Szeroko rozumiana problematyka dziejów Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna, a wielu badaczy sięga do szerokiego spektrum „kresowych” tematów.

Mimo to wciąż dostrzegalny jest pewien niedosyt i potrzeba przybliżania historii Kresów w postaci przedsięwzięć o szerokim wydźwięku społecznym, w kontekście interdyscyplinarnego dialogu w odniesieniu do roli Kresów Wschodnich w historii, kulturze i pamięci zbiorowej oraz obecności tej problematyki we współczesnych badaniach naukowych.

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Kresowej poświęconej zjawisku „Mit Kresów Wschodnich”, której obrady odbywać się będą w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu dnia 5  listopada 2015 r.

Tegoroczna konferencja realizowana jest we współpracy z Instytutem Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest przybliżenie słabo dotąd penetrowanych i rzadziej popularyzowanych aspektów historii wschodnich województw II RP, jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski oraz spoza jej granic. Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.

Pragniemy Państwa zaprosić do zgłaszania i przygotowania tekstów nawiązujących do problematyki szczegółowej, którą chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji:

1. Kresy w literaturze i sztuce,
2. Kresowi bohaterowie,
3. Myśl kresowa a rzeczywistość polityczna.

Organizatorzy konferencji przewidują opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiłków i materiały konferencyjne. Planowane jest także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Teksty (wraz z materiałem ikonograficznym) w formacie edytowalnym (Microsoft Word 95–2000, XP, Vista), należy przesłać drogą mailową na adres organizatorów do 1 grudnia 2015 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów.

Uczestników prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów oraz deklaracji uczestnictwa w konferencji  w terminie do 10 czerwca 2015 r.
Lista referentów, program konferencji i numer konta, na który należy przesłać opłatę konferencyjną, podany zostanie po 1 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do sekretariatu konferencji:

Dr Adriana Dawid
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-084 Opole
[email protected]

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40–007 Katowice
[email protected]

Dr Joanna Lusek
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
ul. Wojciecha Korfantego 34
41-902 Bytom
[email protected]