Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Magia polskiej kolędy w Żytomierzu

Magia polskiej kolędy w Żytomierzu

30 grudnia 2015 r. w żytomierskiej Katedrze św. Zofii odbył się VIII Koncert Bożonarodzeniowy pod Honorowym Patronatem J.E. Arcybiskupa Piotra Malczuka oraz Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka. Organizatorami koncertu byli: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Polskie, Kapelania Polska w Żytomierzu.

Uroczystą Mszę św. celebrował J.E. Arcybiskup Piotr Malczuk. Po Liturgii odbyło się spotkanie opłatkowe. Każdy miał okazję złożyć serdeczne życzenia Ks. Arcybiskupowi i Panu Konsulowi.

Opłatkiem z parafianami dzielili się J.E. Arcybiskup Piotr Malczuk, Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak z małżonką, Aleksander Piwowarski, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny Ks. Jarosław Giżycki, Redaktor „Studia Wschód” Telewizji Polskiej Wrocław Grażyna Orłowska-Sondej, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

W świątecznym koncercie wzięły udział uczniowie z Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły, Teatr Dziecięcy „ModernPol”, Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki”, soistka Irena Nawojewa, Polski Zespół Wokalny „Malwy”, Chór Katedralny św. Zofii, Zasłużony dla Kultury Polskiej Kameralny Zespół im. I.F. Dobrzyńskiego. W roli prowadzącej wystąpiła dr Wiktoria Wachowska.

Pani Grażyna Orłowska-Sondej przywiozła od Rodaków z Polski prezenty dla dzieci i uczestników koncertu.

Słowo Polskie na podstawie informacji Wiktorii Laskowskiej, 31.12.15 r.


{morfeo 1087}

{youtube}{/youtube}