Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Losy Polaków: biografie a tożsamości

Losy Polaków: biografie a tożsamości

Źródło: www.suchomlynow.plMozaika miejsc zamieszkania Polaków na Ukrainie od Mościsk do Starobielska jest dowodem różnorodności polskiego środowiska w tym kraju.

Liczne organizacje polonijne są ukierunkowane głównie na umacnianie i krzewienie szeroko ujętej polskości, odrodzenie dziedzictwa i pielęgnowanie kultury przodków, a także na pomoc Polakom w jawnym zadeklarowaniu , tak rzec „bez obaw”, swojego pochodzenia. Wszelkie działania kulturowe unaoczniają ich członkom polską przynależność narodową.

A jednak, rękojmią ciągłości polskości jest przede wszystkim człowiek, który jest nośnikiem narodowych uniwersalnych wartości fundamentalnych, tych wartości, które łączą Polaków rozproszonych po całym świecie w jeden naród.
Człowiek w procesie nabywania tożsamości identyfikuje się z grupą odniesienia poprzez jej język, religię, obyczaje i zwyczaje, tradycje historyczne, co pozwala zrozumieć jego miejsce i rolę wraz z wchodzeniem w nowe wzajemne oddziaływania społeczne. Można mówić po polsku i być katolikiem, ale nie być Polakiem. Z drugiej strony można nie mieć wymienionych oznak narodowych, a jednak czuć przynależność do Narodu Polskiego.

Polsko-Ukraiński zespół badawczy, składający się antropologów, lingwistów i historyków, postanowił przeprowadzić analizę biografii Polaków i ich rodzin zamieszkałych w różnych regionach Ukrainy i spróbować naświetlić najważniejsze wyznaczniki, które decydują o istocie polskiej tożsamości narodowej i pamięci historycznej wybranych jednostek.

Inicjatywa ta została poparta przez Senat RP i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, przede wszystkim do Prezesów organizacji polskich, zainteresowanych w zachowaniu i dalszym rozwoju polskości na Ukrainie poprzez analizę, badania i dokumentowanie losów poszczególnych Polaków, z prośbą o udostępnienie wersji elektronicznych życiorysów, historii rodzinnych, fotografii i skanów innych dokumentów z posiadanych archiwów.

Z poważaniem
w imieniu zespołu badawczego
P R E Z E S                                                                                    
Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow

Kontakt:
Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow: e-mail: [email protected]
Mgr Mikołaj Bondarew: e-mail: [email protected]

www.suchomlynow.pl

Słowo Polskie, 14.06.16 r.