Jesteś tutaj: Home » Z życia Kościoła Katolickiego » Artykuły/Статті » Litania do O. Kaszuby

Litania do O. Kaszuby

Dla zainteresowanych braci: Poniżej pięć litanii o słudze Bożym o.
Serafinie Kaszubie. Teksty wezwań modlitw litanijnych bezpośrednio czy
pośrednio zostały zaczerpnięte i opracowane z publikacji pism, listów i
wspomnień ojca Serafina Kaszuby oraz ze świadectw osób trzecich.

Teksty pięciu litanii o o. Serafinie Kaszubie są przeznaczone do prywatnego
odmawiania i publikowania ich w lokalnej prasie oraz zamieszczania na

stronach internetowych.

1. Litania misyjna do Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby, kapłana z zakonu
kapucynów.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Franciszku, módl się za nami,
Serafinie, żyjący Chrystusem, przyczyń się za nami
Serafinie, uległy Duchowi Świętemu,
Serafinie, szukający woli Bożej,
Serafinie, ufający Bogu,
Serafinie, niezłomny Sługo Boży,
Serafinie, żyjący dla chwały Bożej,
Serafinie, karmiący się Słowem Bożym,
Serafinie, radosny nosicielu Chrystusowego krzyża,
Serafinie, sługo kultu Bożego,
Serafinie, będący w rękach Opatrzności Bożej,
Serafinie, nadrzędzie łaski Bożej,
Serafinie, przybliżający ludziom Boga,
Serafinie, ubogi dla Boga,
Serafinie, głoszący ludziom Chrystusa,
Serafinie, apostole Kresów Wschodnich,
Serafinie, oddający się w opiekę Maryi,
Serafinie, wierny powołaniu kapłańskiemu,
Serafinie, wzorze odwagi kapłańskiej,
Serafinie, często narażony na utratę życia,
Serafinie, podporo chrześcijan,
Serafinie, poświęcający się dla narodu polskiego,
Serafinie, milczący świadku wołyńskiej gehenny,
Serafinie, zmagający się z trudami życia i posługi,
Serafinie, kapłanie udręczonego ludu,
Serafinie, odpowiadający na potrzeby duszpasterskie,
Serafinie, będący wszystkim dla wszystkich,
Serafinie, prześladowany za prawdę,
Serafinie, obrońco wiary katolickiej,
Serafinie, idący drogą cierpienia i ofiary,
Serafinie, gardzący chwałą ziemską,
Serafinie, włóczęgo Boży,
Serafinie, szaleńcu Boży,
Serafinie, mocny słabością,
Serafinie, uwielbiający dzieła Stwórcy,
Serafinie, pokorny synu św. Franciszka,
Serafinie, żyjący miłością,
Serafinie, oddany synu Kościoła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Przyczyn się za nami Sługo Boży o. Serafinie.
O. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich Apostołów:
„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Prosimy Cię o
ducha apostolskiej gorliwości, byśmy swoim życiem głosili światu Twoją
Ewangelię, Twojego zaś sługę ojca Serafina, kapłana, który gorliwie
pracował dla zbawienia dusz ludzkich, obdarz chwałą błogosławionych w
niebie. Niech ofiara jego życia przyniesie wszystkim ludziom w świecie
wolność i pokój. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej Matki –
Maryi, Królowej Apostołów. Amen.

2. Litania kapłańska do Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami,
Ojcze Serafinie, charyzmatyczny apostole Chrystusa, przyczyń się za nami
Apostole Krzyża Chrystusowego,
Apostole dobroci,
Apostole pojednania i pokuty,
Apostole Ukrainy, Kazachstanu i Rosji,
Apostole dusz ludzkich,
Apostole ciężkich czasów,
Apostole Kościoła Milczenia,
Kapłanie Boży,
Kapłanie ośmiu błogosławieństw,
Kapłanie   zesłańcu,
Kapłanie katakumb XX wieku,
Kapłanie uwięzionych,
Wędrowny duszpasterzu,
Świadku Chrystusa,
Świadku Ewangelii,
Świadku miłości bliźniego,
Bracie ludu chrześcijańskiego,
Nauczycielu prawdziwej pobożności,
Opiekunie uciśnionych,
Podporo wiernych,
Pocieszycielu skrzywdzonych,
Nadziejo zrozpaczonych,
Wzorze łagodności,
Wzorze wiary w Boga,
Więźniu Prawdy,
Mężu modlitwy,
Przykładzie pracowitości,
Przykładzie uczciwości,
Przykładzie przebaczenia i pokoju,
Wzorze mądrości ewangelicznej,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Wzorze skromności,
Czcicielu świętych Pańskich,
Przyjacielu dusz czyśćcowych,
Gorliwy czcicielu Eucharystii,
Czcicielu Maryi Panny,
Wyznawco Jezusa,
Naśladowco Ukrzyżowanego Pana,
Filarze Kościoła świętego,
Ubogi synu św. Franciszka,
Synu polskiego narodu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Przyczyń się za nami Sługo Boży o. Serafinie.
O. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ojcze miłosierny, spraw, by Twój sługa Serafin
Kaszuba, kapłan z zakonu kapucynów został przez Kościół ogłoszony
świętym. On całe swoje życie poświęcił ofiarnej pracy, by Twoim dzieciom
prześladowanym za wiarę nie brakło światła Ewangelii i łask sakramentów
świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3. Litania franciszkańska do Sługi Bożego Serafina Kaszuby, kapłana z
zakonu kapucynów.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami,
Serafinie, pilny uczniu Chrystusa, przyczyń się za nami
Serafinie, rozumiejący tajemnice krzyża Chrystusowego,
Serafinie, wierny Bogu,
Serafinie, bogaty darami łaski,
Serafinie, oddający się pod opiekę Nieba,
Serafinie, wybierający wolę Bożą,
Serafinie, spotykający Boga na modlitwie,
Serafinie, przyjmujący zrządzenia Opatrzności Bożej,
Serafinie, zapominający o sobie,
Serafinie, żyjący w umartwieniu,
Serafinie, praktykujący pokorę serca,
Serafinie, żyjący duchem ubóstwa i prostoty,
Serafinie, radujący się swoją niemocą,
Serafinie, miłujący nieprzyjaciół,
Serafinie, niestrudzony w posłudze bliźnim,
Serafinie, ostojo i pociecho wiernych,
Serafinie, utrudzony apostole Kościoła Milczenia,
Serafinie, Apostole Wschodu,
Serafinie, mężnie znoszący ciężar tułactwa,
Serafinie, służący kapłańską posługą,
Serafinie, modlący się za grzeszników,
Serafinie, budujący żywy Kościół Chrystusa,
Serafinie, zatroskany o dusze wiernych,
Serafinie, prześladowany za wiarę,
Serafinie, wytrwały w wierze,
Serafinie, ufający wbrew nadziei,
Serafinie, szukający prawdy,
Serafinie, walczący bronią modlitwy i ofiary,
Serafinie, bardziej słuchający Boga niż ludzi,
Serafinie, niosący światu pokój i dobro,
Serafinie, dzielący niedole polskich zesłańców,
Serafinie, wychwalający miłosierdzie Boże,
Serafinie, rozmiłowany w pięknie stworzeń,
Serafinie, zakochany w literaturze,
Serafinie, zatroskany o zbawienie dusz ludzkich,
Serafinie, radosny celebransie Mszy świętej,
Serafinie, miłością zdobywający ludzie serca,
Serafinie, żyjący dla chwały Boga i zbawienia ludzi,
Serafinie, kochający Boga i ludzi,
Serafinie, wierny synu św. Franciszka z Asyżu,
Serafinie, wzorze ubóstwa,
Serafinie, chlubo zakonu franciszkańskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Przyczyn się za nami Sługo Boży Serafinie.
O. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś sługę Bożego Serafina, kapłana,
powołaniem franciszkańskim i nauczyłeś go żyć radami ewangelicznymi,
spraw, aby wyniesiony do chwały błogosławionych, był dla nas wzorem
autentycznego i gorliwego przeżywania konsekracji zakonnej. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.


4. Litania ascetyczna do Sługi Bożego Serafina Kaszuby, kapłana z zakonu
kapucynów.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami,
Serafinie, gorliwy wyznawco Chrystusa, przyczyń się za nami
Wierny sługo Boży,
Obrazie cnót ewangelicznych,
Wzorze życia duchowego,
Gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,
Przykładzie modlitwy,
Mistrzu wiary,
Głosicielu Ewangelii,
Apostole Miłosierdzia Bożego,
Bojowniku Chrystusowy,
Uczniu Jezusa cierpiącego,
Męczenniku ofiary i miłości,
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,
Filarze świętego Kościoła,
Miłośniku życia ukrytego,
Gorliwy pasterzu dusz,
Bracie wszystkich ludzi,
Odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Obrońco wiary katolickiej,
Miłośniku czystości,
Zwycięzco złości świata,
Lekarzu chorych na duszy,
Wzorze cierpliwości,
Wzorze wyrzeczenia,
Wzorze zakonnego ubóstwa,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Pociecho nieszczęśliwych,
Opiekunie cierpiących,
Niezachwiany w ufności do Boga,
Chlubo polskiej ziemi,
Włóczęgo Boży,
Aniele pokoju,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Przyczyn się za nami Sługo Boży Serafinie.
O. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty obdarzyłeś sługę Bożego Serafina Kaszubę
powołaniem kapłańskim, aby przez jego posługę wielu ludzi doznało łaski
przebaczenia grzechów; pokornie prosimy Cię o jego beatyfikację, abyśmy
wpatrując się w przykład jego świętości stawali się coraz bardziej
sługami Twojego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


5. Litania pochwalna do Sługi Bożego Serafina Kaszuby, kapłana z zakonu
kapucynów.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami,
Serafinie, sługo Boży, przyczyń się za nami
Serafinie, szukający woli Bożej,
Serafinie, będący w służbie Bogu i ludziom,
Serafinie, doświadczający obecności Boga,
Serafinie, mocny wiarą w Opatrzność Bożą,
Serafinie, odczytujący Boże plany,
Serafinie, szukający mądrości Bożej,
Serafinie, niezłomny na duchu,
Serafinie, składający siebie w ofierze,
Serafinie, znoszący udręki życia,
Serafinie, niewzruszony wśród prześladowań,
Serafinie, zatroskany o innych,
Serafinie, odwiedzający wiernych,
Serafinie, synu polskiej ziemi,
Naśladowco Chrystusa,
Doświadczany krzyżem cierpienia,
Światło wątpiących,
Wzorze żywej wiary,
Wzorze miłości Bożej,
Nauczycielu prawdy,
Tułaczu Boży,
Misjonarzu Wschodu,
Obrońco wiary chrześcijańskiej,
Miłośniku pokory,
W pełni Bogu poświęcony,
Wzorze modlitwy,
Obrono i pociecho opuszczonych,
Gorliwy kapłanie Chrystusa,
Gorliwie miłujący Chrystusa,
Pracujący na chwałę Bożą,
Prześladowany za wiarę,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Gorliwy o zbawienie dusz ludzkich,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

W. Przyczyn się za nami Sługo Boży o. Serafinie.
O. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uczyniłeś swego sługę
Serafina znakiem Twojej miłości do ludzi prześladowanych za wiarę.
Wysłuchaj naszą modlitwę i obdarz go chwałą świętych, aby jego przykład
był dla nas wezwaniem do odważnego świadczenia o Twojej miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wezwania litanijne zebrał i ułożył: Robert Krawiec OFM Cap.

2 komentarze

  1. Czy ktoś zna, albo ma książki o tym księdzu

  2. Będąc w szpitalu przypadkowo przeczytałem w Niedzieli artykuł o o.Kaszubie.Zauroczyłem się nim bardzo, niezwykly człowiek działający w tak trudnych warunkach, mężny i dobry. Odszedł po nagrodę do Pana, mam dla niego wielki szacunek, próbuję znaleść ksiąźki o jego życiu….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code