Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Listy do redakcji. Wspomnienia o ciekawym kursie edukatorskim dla nauczycieli z Ukrainy

Listy do redakcji. Wspomnienia o ciekawym kursie edukatorskim dla nauczycieli z Ukrainy

Współczesny świat zmienia się tak szybko, że każdy, bez względu na wiek, musi zawsze uczyć się czegoś nowego, zdobywać nowe umiejętności, doskonalić swoje kwalifikacje. W zakresie międzynarodowej integracji kulturowej i edukacyjnej realizowanych jest wiele projektów dotyczących kształcenia nauczycieli. Jeden z nich, „Kurs edukatorski dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie”, odbył się w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski i Fundacji„Wolność i Demokracja”.

Celem tego kursu było zapoznanie ukraińskich nauczycieli języka polskiego z nowoczesnymi teoriami i wiedzą o specyfice kształcenia dorosłych oraz zaproponowanie serii szkoleń oraz warsztatów pokazujących, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Do badania zaproszono nauczycieli polskich szkół na Ukrainie, szkół sobotnio-niedzielnych, studentów, którzy uczą się języka i literatury polskiej, liderów polskich stowarzyszeń z różnych miast Ukrainy (Dniepropietrowsk, Dneprodzerzyńsk, Odessa, Chersoń, Kijów, Lwów, Chmielnicki, Żytomierz, Winnica, Łuck, Czerniowce, Użhorod itd.).

Projekt został zrealizowany pod kierunkiem profesjonalnych trenerów: Andrzeja Pery; Cecylii Mireli Nawrot; Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej, Marty Wołosiewicz.

Kurs składał się z sześciu modułów, poświęconych zapoznaniu z kategoriami dorosłych studentów, umiejętnościami psychologicznymi związanymi z rozwojem umiejętności komunikacji interpersonalnej, wyrażaniem opinii, rozwiązywania konfliktów, profesjonalnej prezentacji i autoprezentacji; napisania projektów edukacyjnych. Jednym z ważnych elementów warsztatów było to, że uczestnicy nie dzielili się, a łączyli w zespoły za pomocą różnych ćwiczeń: rysunków, rymów, kolorowych ponumerowanych naklejek.

Z pośród uczestników kursu edukatorskiego byli studenci z Drohobycza, dla których bardzo ważnym było doskonalenie nauczania języka polskiego jako obcego. Ciekawe było ćwiczenie „Podróż do Paryża”, w którym każdemu zespołowi podano częściowe informacje, a w celu realizacji zadania grupy uczestnicy musieli się jednoczyć. Ponadto, w przerwach między zadaniami trenerzy proponowali różne ćwiczenia z zakresu skoordynowania działań zespołu, takie jak porządkowanie karty za schematem, zamiana miejsc z jednym pustym miejscem, układanie wieży z krzeseł.

W ramach kursu edukatorskiego uczestnicy odwiedzili WCIES – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Metodycy centrum Barbara Płocińska i Ewa Pawlic-Rafałowska pracowały z ukraińskimi nauczycieli nad metodyką nauczania języka polskiego, uczyły ich wybierać i dostosowywać materiały metodyczne do lekcji. Wspólnie z dyrektorem WCIES Arkadiuszem Walczakiem i metodyczką Izabelą Witczak uczestnicy omawiali zajęcia pozalekcyjne.

Po szkoleniach uczestnicy delektowali się kawą i lodami w wyjątkowych kawiarniach na Starym Mieście. Poza szkoleniami odbyły się również wycieczki po Warszawie, nocny spacer po stolicy Polski, wypad do oraz piknik na łonie przyrody. Obchodzono także urodziny – z tortami i prezentami (to kolejna miła niespodzianka od organizatorów). W weekendy żądni wrażeń Ukraińscy postanowili pojechać do Torunia, a także do Pragi. Inni odwiedzali muzea i parki, zoo, Centrum Nauki Kopernika, platformy widokowe w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz festiwal muzyczny (słuchanie Chopina w Łazienkach).

Kolejne moduły, związane z praktycznym zastosowaniem wiedzy, odbyły się we wrześniu we Lwowie (Brzuchowicach). Uczestnicy prowadzili własne warsztaty, odbyły się dyskusje i ewaluacje oraz omówiono kwestię planowania i prowadzenia samodzielnej praktyki. Dzięki kursowi edukatorskiemu uczestnicy nie tylko umieją przygotowywać świetnie scenariusze lekcji i wybierać jak najlepsze materiały dla swoich uczniów, ale także szkolić nauczycieli w zskresie wykorzystywania interaktywnych form pracy. Uczestnicy stali się profesjonalnymi trenerami, którzy mogą w znaczący sposób prszyczynić się do podwyższania jakości nauczania i doskonalenia nauczycieli na Ukrainie.

Olga Banit, 01.12.15 r.