Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Lista wygnańców – tułaczy z Sokala podczas Pierwszej Wojny Światowej

Lista wygnańców – tułaczy z Sokala podczas Pierwszej Wojny Światowej

Widok przedwojennego Sokala Sokal (ukr. Сокаль) to miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, siedziba administracyjna rejonu sokalskiego. Sokal leży nad Bugiem, około 20 km na wschód od granicy polsko-ukraińskiej.

Do Drugiej Wojny Swiatowej miasto znajdowało się w granicach II RP. Po pierwszym rozbiorze RP w 1772 r., Sokal znalazł się w granicach monarchii Habsburgów. Dla miasta były to prosperity. Ze względu na swoje położenie (najbardziej na północ wysunięte miasto Galicji i przebiegająca niedaleko granica rosyjska) miasto aktywnie rozwijało się dzięki handlowi. Od 1804 r. Cesarstwo Austrii, w latach 1866-1918 kraj koronny Galicja w składzie Austro-Węgier. W okresie zaborów Sokal stał się małym kurortem dla polskiej szlachty, która budowała tutaj swoje letnie rezydencje.

W Sokalu mieszkali Polacy, Żydzi i inne narodowości. Część mieszkańców ówczesnego terytorium Polski, w tym sokalan, deportowano w różne strony Europy. Poniżej prezentuję odnalezione nazwiska i rodziny wygnańców-tułaczy z Sokala, którzy podczas wielkiej wojny, jak nazywano pierwszą wojnę światową trafili poza terytorium Polski. Lista ta z pewnością nie jest pełna, gdyż zawiera nazwiska osób deportowanych w 1914 r. Może ktoś odnajdzie na niej swoich przodków.

Lista jest sporządzona w porządku alfabetycznym, za nazwiskiem i imieniem podane są: zawód-zajęcie wygnańca-tułacza, data deportacji z Sokala, dokładny adres pobytu na emigracji, a także ilość osób deportowana z danej rodziny. Pauza oznacza datę wyjazdu z Sokala identyczną z datą z poprzedniego nazwiska.

1. Abgott Lorenz, kupiec, 31. VIII. 1914. Wiedeń, II., Rembrandtstrasse l. 22, d. 15. 3 os.
2. Ardan Włodzimierz, prof. gimnazyalny, -. Wiedeń, XVIII., Kreuzgasse l. 9. 1 os.
3. Auerbach Salomon, Dr., adw., 31. VII. 1914. Wiedeń, XX., Traunfelsgasse I. 5, d. 9. 3 os.
4. Banach Paweł, naucz. semin. naucz., 11. VIII. 1914. Wiedeń, X., Sennefelderatrasse l, 77, d. 14. 5 os.
5. Barwiński Jan Maryan, inż. Biura mel. Wydz. kraj. 3. VIII. 1914. Berno, Am Kiosk l. 1. 2 os.
6. Bednarski Józef, prof. semin. naucz. męs., 18. VIII. 1914. Praga, Male Strešoviec l. 75. 2 os.
7. Bilenko Jarosław, prof. gim., -. Wiedeń, XVII., Huberg. L 14. 1 os.
8. Bund Grzegorz, Dr., adw., -.Wiedeń, III, Baumgasse l. 15. 3 os.
9. Burstin Henryk, Dr., kandydat adw., – Wiedeń, IX., Boltzmanngasse 1. 28. 1 os.
10. Burstin Karol, Dr., kandydat adwokacki, – Wiedeń, IX., Gurgasse 1. 4 a. 2 os.
11. Brununer Możesz, Dr., kandydat adw., – Wiedeń, IX., Plamelgasse 1. 25 a. 2 os.
12. Demczuk Grzegorz, prof. gim., 17. VIll. 1914. Statudra, Karyntya. 1 os.
13. Dżuganowa Klementyna, żona kom. str. skarb., -. Opawa, Staatsbahngürtel l. 3. l os.
14. Filipowski Walery, Dr., adw., 5. VIII. 1914. Wiedeń, IV., Bleebturmgasse 1. 22, d. 22. 2 os.
15. Fränkel Samuel, Dr., adw., -. Klosterneuburg, Agnesg. 1.61. 3 os.
16. Futerbanm Mechel, pom. kancelaryjny, Wiedeń, II., Grosse Mohrengasse l 37. 1 os.
17. Gelber Marya, kup., -. Wiedeń, II., Stuwerstrasse l. 48.  1 os.
18. Gertlówna Lola, nauczycielka, 1. IX. 1914. Wiedeń, II., Volkertstrasse 1. 23, d. 20. l os.
19. Gross Emil Leopold, podurz. sąd., 11. VIII. 1914. Wiedeń, II., Sterneckplatz l. 11, II. 2 os.
20. Guba Jan, mechanik, 14. X. 1914. S. M. Schiff „Blitz” , Marine Feldpost, Pola. 3 os.
21. Haberkorn Marya, -, -. Mallnitz, Czechy. 2 os.
22. Hałas Tomasz, naucz<; Sem., 11. VIII. 1914. Husowice, ul. Manesowa 1. 8, Morawy. 6 os.
23. Handel Salamon, Dr., profesor gimn., Wiedeń, IX., Porzellangasse L 49 8. l os.
24. Hoffman Emilia, żona geom., 2. VIII. 1914. Langeniebarn koło Tulin, Austrya dolna. 2 os.
25. Honig Natan, oficjał kanc., 11. VIII. 1914. Wiedeń, II., Volkertstrasse L 1, d. 20. 5 os.
26. Ignarski Józef, funkc. kol., 11. VIII. 1914. Kematen, koło Insbruku, Tyrol. 11 os.
27. Justkowski Stanisław, podurzęd. poczt., 11. VIII. 1914. Berno, ul. Krona l. 40, II. 1 os.
28. Karpiak Michał, ks., -, -. Wiedeń, II., Schollerhofgasse 1. 9. 6 os.
29. Kislinger Kazimierz, sekr. Rad. pow., -. Gumpoldskirchen koło Wiednia. 3 os.
30. Kłapa Józef, naucz. szk. wydz., 11. XI. 1914. Wiedeń, XIII., Mitisgasse l.  l os.
31. Knopf Szymon, Dr., adw., 24. VIII. 1914. Wiedeń, IX., Berggasse l. 8, d. 4.   4 os.
32. Kocowski Włodzimierz, kier sem. naucz., Wiedeń, III., Landstr. Hauptstrasse 1. 22. 2 os.
33. Korduba Stefan, naucz., -. Wiedeń, VIII., Laudong. 1. 34. 2 os.
34. Kostecki. Jan, asyst. kolej., 20. VIII. 1914. Wiedeń, XVIII., Bastiengasse L 4. d. 28. 4 os.
35. Kowalski Bohdan, asyst. podat., -. Wiedeń, VII., Lerchenfelderstrasse l. 8. 3 os.
36. Krupka Antonina, żona ofic.sąd., 24. VIII. 1914. Leitring, Bardyów, Węgry. 5 os.
37. Lang Peisach, kupiec, 1. IX. 1914. Bezdiek, Czechy. 5 os.
38. Lang Samuel, właśc. real, 19. XI. 1914, Glasau. 1 os.
39. Laufer Izaak, naucz. rel., 1. VIII. 1914:. Wiedeń, II., Lassingleithnerplatz l. 4:, II. 2 os.
40. Łakomski Bazyli, st. str. skarb., -. Trzebinia. 1 os.
41. Markowska Antonina, nauczycielka, -. Wiedeń, XIX., Krottenbachstrasse L 52. 6 os.
42. Markowska Kazimiera, kier. pryw. sem. żeń., 15. VIII. 1914:, Wall., Meseritsch, Husova-Trida, l. 9, Morawy. 2 os.
43. Markowski Tadeusz, słuchacz prawa, -. Radkersburg, Styrya, Sanitatsabt. 14. 3 os.
44. Markowski Tomasz, prof. seminaryum naucz., -, Zebrowitz, Cechgasse l. 16. 4 os.
45. Markowski Włodzimierz, naucz., -. Wiedeń, X., Ettenreichg. 1.1. los.
46. Mazurek Katarzyna, służ., – Wiedeń, III., Ungargasse 1. 56. 2 os.
47. Nazarewicz Stanisław, nacz. kolejowy, -. Oberhollabrunn, Austrya niższa. 4: os.
48. Niespal Katarzyna, ż. fabryk., -. Gumpoldkirchen koło Wiednia. 1 os.
49. Pohlerowa Wiktorya, naucz., 11. VIII. 1914. Wiedeń, III., Ungargasse l. 56. 6 os.
50. Porębski Jan, zast. naucz. gimn., 11. VIII. 1914. Wiedeń, V., Stolberggasse L 9, d. 5. ,2 os.
51. Porth Stanisław, starosta, 11. VIII. 1914. Praga, Żiżków, ul. Havliczkowa l. 9. 2 os.
52. Prus Ferdynand, murarz, 1. VIII. 1914. Preszburg. 3 os.
53. Rudoll Eugenia, wd. po wet., –  Wiedeń, I., Grune Torg. 1. 19. l os.
54. Safiak Eugenia, ż. poczm., -. Wiedeń, IX., Wagnergasse 1. 17. 5 os.
55. Sajka Józef, naucz. semin. męsk., 5. VIII. 1914. Wiedeń, III. Löwengasse 1. 2, d. 7. 1 os.
56. Schab Józef, urzęd. kol., 17. IX. 1914. Marburg, Kartschowin 1. 190., parter. 4 os.
57. Schatzker Moses Leizor, kupiec, 31. VIII. 1914. Wiedeń, II., Novaragasse 1. 38, d. 8. 5 os.
58. Seheiner Józef, urz. Mag., -. Wiedeń, X., Buchengasse l. 9. 1 os.
59. Sehenker Chaim, kupiec, -. Kirebenbirk. 7 os.
60. Seidl Klara, -, -. Mallnitz., Czechy. 2 os.
61. Solecki Mikołaj, urzędnik pocztowy, 11. VIII. 1914. Male Pritočne, Czechy. 1 os.
62. Spendling Leopold, ofic. sk., -. Wiedeń, XII., Koppreiterg. L. 4. 4: os.
63. Szufa Jan Jacek, prof. gim., 10. XI. 1914. Wiedeń, XVI., Albrechtskreithgasse l. 6, d. 27. 8 os.
64. Trawiński Adolf, sędzia, Wiedeń, II.. Lilienbrunng.1. 17, d. 9. l os.
65. Treutter Julian, inż., -. Choceń, baraki, Czechy. 5 os.
66. Urich Marek, Dr., lekarz, -. Wiedeń, IX., Müllnerg. l. 2, d. 12. l os.
67. Vogelgesang Marya, akusz., 2. IX. 1914. Kumzak l. 56, Czechy. 2 os.
68. Waltoś Stanisław, prof. semin. naucz., 9. VIII. 1914. Wiedeń, III., . Wassergasse l. 24, d. 11. 3 os.
69. Wątorska Marya, żona inż. Wydz. pow., 9. VIII. 1914. Gumpoldskirchen koło Wiednia. 4 os.
70. Weber Chana, handl., -. Schmelzthal, Czechy. 4 os.
71. Werber Maurycy, geom., -. Wiedeń, VIII., Lerchenfelderstr. l. 122.  2 os.
72. Winiarska Wanda, ż. ofic. pod., -. Wiedeń, III., Ungarg. l. 56. 5 os.
73. Witoszyńska Antonina, naucz., 11. XI. 1914, Wiedeń, XVII., Hernalser- Hauptstrasse l. 80, d. 11. l os.
74. Wysoczański Kazimierz, kom. powiat., 11. VIII. 1914. Praga, Żiżków, ul. Havliczkowa l. 9. l os.
75. Zajączkowski Stanisław, zarobnik, 15. VIII. 1914. Bischoflak, Krainburg. 11 os.
76. Zuckiewicz Czesław, sekr. Nam., 11. VIII. 1914. Praga, Żiżków, ul. Hawliczkowa l. 9. 1 os.

Paweł Glugla, 18.02.16 r.