Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Liderzy „Solidarności” o utworzeniu tzw. „polsko-ukraińskiej konfederacji” w 1990 roku

Liderzy „Solidarności” o utworzeniu tzw. „polsko-ukraińskiej konfederacji” w 1990 roku

Kierownik jednego z departamentów Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci Igor Kułyk opublikował na swoim profilu w sieci Facebook dokument z 1990 roku, sporządzony przez ówczesne KGB dla II sekretarza KC KPU Leonida Krawczuka na podstawie danych wywiadu w środowisku polskiej „Solidarności”.

W doniesieniu czytamy o obawach ówczesnego ministra pracy Jacka Kuronia przed potencjalną agresją zjednoczonych Niemiec. Autor listu próbuje uświadomić Krawczukowi iż jakoby „Polska ze względów strategicznych chce zachować jednolitość ZSRS inaczej pozbędzie się militarnego wsparcia ze wschodu”.

– Zdaniem Kuronia dzisiejsze procesy w ZSRS charakteryzują się zaostrzeniem tendencji separatystycznych i Związek Sowiecki, jako federacja, istnieje wyłącznie dzięki członkostwu w niej Ukraińskiej SRS. Wydarzenia zaś na Ukrainie, szczególnie w jej zachodnich obwodach, świadczą o możliwym wyjściu republiki ze składu ZSRS, co może poskutkować w ogóle likwidacją federacji – czytamy w doniesieniu.

Podobny rozwój wydarzeń, pisze autor w oparciu o słowa Jacka Kuronia, ze względu na sprawę bezpieczeństwa  zmusi Polskę do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. – Taką alternatywą mogło by być zawarcie „specjalnych stosunków” z sąsiednimi krajami – Ukrainą i możliwie, Białorusią – nie zależnie od ich przyszłego statusu w ramach ZSRS czy bez niego. Stworzenie w centrum Europy takiego polityczno-gospodarczego sojuszu na kształt „polsko-ukraińskiej konfederacji”, mogło by zostać przeciwwagą dla „wielkich Niemiec” a nawet  możliwie i ZSRS – donosi KGB.

Wymieniony wyżej dokument został sporządzony 1 sierpnia 1990 roku. Odtajniono go 23 lata później – 30 sierpnia 2013 roku. W tym samym sierpniu 1990 roku Leonid Krawczuk publicznie zrzekł się członkostwa w Partii Komunistycznej.

Słowo Polskie, na podstawie informacji Igora Kułyka, UINP, 13.09.16 r.