Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Liceum Ogólnokształcące im. Kościuszki i Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia z Lubaczowa woj. podkarpackie – zapraszają na naukę młodzież polską z Ukrainy

Liceum Ogólnokształcące im. Kościuszki i Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia z Lubaczowa woj. podkarpackie – zapraszają na naukę młodzież polską z Ukrainy

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia z Lubaczowa, woj. podkarpackie przedstawiają Państwu propozycję nauki, skierowaną do młodzieży polskiej mieszkającej na Ukrainie.

Od września 2015 zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki w naszych szkołach. Jesteśmy przekonani, że młodzi Polacy z Ukrainy będą mogli zdobywać wiedzę, realizować plany, rozwijać pasje, zainteresowania oraz planować przyszłą karierę. Warto nadmienić, że od roku 2014 w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie uczy się grupa uczniów pochodzących z Ukrainy.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spełni Państwa oczekiwania i powierzycie nam opiekę, wychowanie i edukację dzieci.

Oferta skierowana jest wyłącznie do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka. Zgodnie z zapisem w Karcie Polaka zapewniamy bezpłatne kształcenie w naszych szkołach.

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i Zespołu Szkół im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie skierowana jest do uczniów, którzy ukończyli w szkole ukraińskiej 9 klasę ( szkołę drugiego stopnia). Podstawą przyjęcia do w/w szkół średnich jest zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach.

Szkoły zapewniają wyposażenie każdego ucznia w komplet podręczników, który zostanie wypożyczony z biblioteki.

Każdy uczeń ma możliwość uzyskania stypendium socjalnego w wysokości 100 złotych miesięcznie ( w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016). Stypendium w drugim semestrze uzależnione jest od wyników w nauce i sytuacji materialnej ucznia.

Szkoły zapewniają opiekę prawną nad młodzieżą polską z Ukrainy.

Na podstawie Karty Polaka każdemu uczniowi przysługuje bezpłatna opieka medyczne ( w nagłych wypadkach) po wyrobieniu numeru PESEL.

Koszt pobytu w internacie z pełnym wyżywieniem wynosi ok. 250,00 złotych miesięcznie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi linkami:

>>> Pismo przewodnie <<<

>>> Oferta edukacyjno-socjalna <<<

>>> Informator Zespołu Szkół <<<

>>> Oferta LO <<<

 

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Dobrowolska, Marek Chmiel
Koordynatorzy projektu