Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Kwiat Podola gościł i śpiewał w Kielcach

Kwiat Podola gościł i śpiewał w Kielcach

Koncert w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach zwieńczył tygodniowy pobyt w Polsce członków chóru „Kwiat Podola” na gościnnej ziemi świętokrzyskiej.

Ten zespół artystyczny powstał w Winnicy na Podolu w 2011 roku. Uczestnikami „Kwiatu Podola” są uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Polskiej prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola, jedną z kilkunastu polskich organizacji, działających w Winnicy. Młodzi artyści wykonują rozmaite religijne i patriotyczne pieśni polskie, śpiewają również po ukraińsku.

W trakcie pobytu w Polsce „Kwiat Podola” wystąpił w kilku miejscowościach województwa dolnośląskiego. Śpiewał na Koncertach Charytatywnych na rzecz pomocy Polakom na Ukrainie i Białorusi.

Podobna idea towarzyszyła także koncertowi w Kielcach. Winnica od pięćdziesięciu lat jest miastem partnerskim polskich Kielc. Współpraca pomiędzy samorządami, jak i kieleckim samorządem i Konfederacją Polaków Podola odbywa się w różnych dziedzinach.

Kielecka publiczność w ramach specjalnego koncertu wysłuchała kolęd polskich i ukraińskich, „Kwiat Podola” zaprezentował także inne utwory. Artystów nagrodzono gorącymi brawami.

Anatol Fedoryszen, ITV, 29.01.16 r.