Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Kwiat na kamieniu

Kwiat na kamieniu

Dziecięcy zespół artystyczny „Kwiat na kamieniu” działa przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu im. Józefa Rolle w Kamieńcu Podolskim od 1992 roku.

Założona przez Stanisława Nagorniaka formacja na początku była wyłącznie zespołem wokalnym, w repertuarze którego zawsze brzmiały piosenki religijne, patriotyczne i ludowe. Do składu „Kwiatu na kamieniu” wchodziły dziewczyny i chłopcy w różnym wieku.

W 2006 roku zespół naliczał 22 osoby, które reprezentowały polską organizację społeczną Kamieńca Podolskiego poza granicami Ukrainy, od 2009 roku – już nie tylko piosenką, lecz także i ciekawymi przedstawieniami teatralnymi.

Na początku 2015 roku w próbach „Kwiatu na kamieniu” bierze udział piętnaścioro dzieci. Uczą się wokalnego i chóralnego śpiewu, sztuki teatralnej, nie zapominając o rozwoju duchownym.

Przez lata swojego istnienia „Kwiat na kamieniu”  uczestniczył w licznych obwodowych i międzynarodowych festiwalach oraz projektach:

– Chmielnicki Obwodowy Festiwal „Kwiaty Podola” (1996 r);
– Ogólnoukraiński Festiwal Polski (m. Chmielnicki, 2009 r.);
– Międzynarodowy projekt „Współpraca ze Wschodem” (Warszawa, lata 2003-2013).

Każdego roku młodzi artyści z Kamieńca Podolskiego odwiedzają Polskę w ramach wymiany mlodzieżowo-kulturalnej, podczas której ich polscy przyjaciele organizują występy w różnych miastach kraju przodków.

Dyrektor Stanisław Nagorniak i kierownik artystyczny Maria Dubik stale pracują nad uzupełnieniem piosenkarskiego repertuaru i doskonaleniem aktorskiej gry podczas wykonania teatralnych przedstawień i scenek.

Kulturalny i duchowy rozwój młodzieży – główny cel działalności zespołu artystycznego „Kwiat na kamieniu” z Kamieńca Podolskiego.

Słowo Polskie, na podstawie informacji z kalendarza PKOS im. Józefa Rolle, 13.02.15 r.