Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Korytarz migracyjny pomiędzy Ukrainą a Polską – drogą do całej Europy

Korytarz migracyjny pomiędzy Ukrainą a Polską – drogą do całej Europy

We Lwowie dobiegło końca Międzynarodowe Sympozjum pt. „Migracja w warunkach kryzysu: ukraińsko-polski kontekst”, organizowane przez Międzynarodowy Instytut Oświaty i Kontaktów z Diasporą przy Lwowskiej Politechnice razem z podkomitetem regionalnej i transgranicznej współpracy pomiędzy Ukrainą i innymi krajami UE w Radzie Najwyższej.

Tematem wykładów polskiego europarlamentarzysty Michała Boni, prezesa przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji z Migracji na Ukrainie Manfreda Profazi były pytania, związane z polityką migracyjną oraz poszukiwanie odpowiedzi na współczesne wyzwania w warunkach aktywizacji migrantów na świecie oraz na Ukrainie. Aleksandra Jawornicka-Nowosad z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej RP i Monika Ołów, ekspert z Agencji  Zatrudnienia Obcokrajowców EWL opisały stan rynku pracy w Polsce i podały dane statystyk, dotyczących zatrudnienia Ukraińców w tym kraju, dziedziny ich pracy oraz niebezpieczeństwo wzrostu niekontrolowanej migracji wśród ukraińskich pracowników w polskich firmach.

Prezes organizacji społecznej „Europa bez barier” Iryna Suszko podkreśliła, że pytanie bezpieczeństwa migracyjnego powinno trafić na poziom Administracji Prezydenta i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pani Iryna opowiedziała o progresie, który osiągnęła Ukraina na drodze do otrzymania bezwizowego wjazdu do krajów Unii Europejskiej. Wasyl Baryluk, dyrektor Lwowskiego Obwodowego Centrum Zatrudnień skoncentrował uwagę uczestników konferencji na kierunkach modernizacji jego instytucji, która ma wkrótce transformować się w Agencję Narodową i wyodrębnił kluczowe problemy, przez który pojawia się dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem i propozycją na rynku pracy.

O korupcji w organach władzy, potrzebie wzrostu płac na Ukrainie, stymulowaniu ruchu towarów i wsparcia dla przedsiębiorczości mówił dyrektor MIO przy „Lwowskiej Politechnice” Oleg Kuźmin.

Uczestnicy Sympozjum uchwalili tekst Projektu wspólnego dokumentu i zwrócili się do organizatorów z Międzynarodowego Instytutu Oświaty i Kontaktów z Diasporą z prośbą o opracowaniu wszystkich poprawek i propozycji.

Igor Gałuszczak, Lwów, 09.09.15 r.