Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs „Nie ma dzieci – są ludzie” z okazji Roku Janusza Korczaka

Konkurs „Nie ma dzieci – są ludzie” z okazji Roku Janusza Korczaka

Organizatorzy:
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy
Regionalne Centrum Informacji „Kreativ”
Winnicka Obwodowa Naukowa Biblioteka im. K. A. Timiriaziewa
Księgarnia  „Є”

W 2012 roku upływa 70 lat od tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie pracy w Treblince. Dla upamiętnienia tego wydarzenia rok ten ogłoszony został w Polsce imieniem tego wybitnego człowieka, który uchodzi za jeden z największych autorytetów intelektualnych i moralnych obecnych czasów. Korczak zasłynął jako działacz społeczno-kulturalny, lekarz, pisarz, pedagog, był prekursorem działań na rzecz praw dziecka
i całkowitego równouprawnienia dziecka. Jednocześnie w swej działalności starał się przekraczać tradycyjne podziały między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi. Do obchodów Roku Korczaka organizatorzy konkursu chcą włączyć również polsko-ukraińskie środowisko skupione w regionie winnickim na Ukrainie. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problem dziecka w współczesnym świecie a co za tym idzie popularyzację myśli Korczaka – jego osoby, działalności i myśli. Konkurs – odbywający się w 3 kategoriach zakończony zostanie rozdaniem nagród na spotkaniu
1 czerwca 2012 roku poświęconym osobie wybitnego Polaka.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Szczegóły konkursu:

1. Konkurs dla młodzieży: (16-21 lat)
Konkurs literacki: napisać esej na temat:  „Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy, co nam dolega”. Problemy współczesnej młodzieży.
Język: polski lub ukraiński
2. Konkurs dla dzieci (dzieci do lat 12):
Rysunek na temat: „Moje szczęśliwe dzieciństwo”
3. Konkurs fotograficzny (bez ograniczenia wieku)
Fotografia: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie: www.vn.ukrcei.org

Termin nadsyłania prac na konkurs: 7 maja 2012
Język konkursu: polski lub ukraiński

Prace prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] albo dostarczyć do siedziby Regionalnego Centrum Informacji „Kreativ” (ul. Soborna 73) lub Księgarni „Є” (ul. Soborna 89).

Spotkanie połączone z rozdaniem nagród: 1 czerwiec  2012 (Księgarnia „Є”)

Regulamin konkursu
„Nie ma dzieci – są ludzie” – konkurs z okazji Roku Janusza Korczaka  w Polsce (Winnica, Ukraina)

I. Ogólne

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dziecka w współczesnym świecie
a co za tym idzie popularyzację myśli Janusza Korczaka – jego osoby, działalności
i myśli.  W związku z obchodami w Polsce Roku Korczaka organizatorzy konkursu do obchodów Roku Korczaka chcą włączyć również polsko-ukraińskie środowisko skupione w regionie winnickim na Ukrainie. Konkurs odbywający się w 3 kategoriach zakończony zostanie rozdaniem nagród na specjalnym spotkaniu 1 czerwca 2012.

2. Organizatorami konkursu są:
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy
Regionalne Centrum Informacji „Kreativ”
Księgarnia  „Є” (oddział w Winnicy)

II. Zasady konkursu

1. Konkurs literacki:

1. Konkurs jest skierowany do osób zamieszkujących czasowo lub na stałe w Obwodzie Winnickim.
2. Brać udział może każda osoba w wieku 16-21 lat, która wypełni ankietę uczestnika (do pobrania na stronie www.vn.ukrcei.org) i razem z esejem prześle na adres mailowy [email protected] (w temacie maila wpisując „esej”) lub dostarczy wydrukowaną do siedziby Regionalnego Centrum Informacji „Kreativ” (ul. Soborna 70) lub Księgarni „Є” (ul. Soborna 89).
3. Uczestnicy konkursu przygotowują wypowiedź w formie eseju (bez ilustracji) na temat: „Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy, co nam dolega”. Problemy współczesnej młodzieży.
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
5. Esej nie powinien przekraczać 5 stron znormalizowanego tekstu (czcionka 12, Times News Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany)
6. Językiem eseju są: polski bądź ukraiński
7. Przesłanie eseju na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na publikację całości bądź fragmentów pracy przez organizatorów.
8. Teksty powinny być wynikiem samodzielnej twórczości osoby nadsyłającej
a prawa autorskie do utworu nie mogą być niczym ograniczone. 

2. Rysunek
1. Konkurs jest skierowany do dzieci zamieszkujących czasowo lub na stałe w Obwodzie Winnickim.
2. Brać może udział każde dziecko w wieku do lat 12.
3. Temat pracy brzmi: „Moje szczęśliwe dzieciństwo”
4. Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Podpisany rysunek, malunek (podpisany na odwrocie) wraz z wydrukowaną ankietą uczestnika (do pobrania na stronie www.vn.ukrcei.org) należy dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Informacji „Kreativ” (ul. Soborna 70) lub Księgarni „Є” (ul. Soborna 89).

3. Fotografia
1. Konkurs jest skierowany do osób zamieszkujących czasowo lub na stałe w Obwodzie Winnickim.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń wiekowych.
3. Wziąć może udział każdy kto wypełni ankietę (do pobrania na stronie www.vn.ukrcei.org) i prześle ją wraz ze zdjęciem na adres mailowy [email protected] (w temacie maila wpisując „fotografia”)
4. Każdy uczestnik może przesłać do 3 fotografii.
5. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
6. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
7. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli, w plikach nie powinny  przekraczać 1MB.
8. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość druku bądź publikacji zdjęć.

III. Dodatkowe informacje:

1. Języki robocze konkursu: polski lub ukraiński (dotyczy to zarówno eseju, jak
i podpisów pod fotografiami i rysunkami)
2. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiorą 3 specjalnie powołane komisje.
3. Dla zdobywców 1 – 3 miejsca przewidziane są nagrody.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli żadna z prac
w danej kategorii nie będzie spełniać ww. wymogów.

Więcej na www.vn.ukrcei.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code