Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs na esej z NAGRODAMI

Konkurs na esej z NAGRODAMI

Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX edycji Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego „Konkursu na esej w zakresie nauk społecznych – politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie. Główną intencją animatorów Konkursu, pozostaje chęć zainteresowania młodzieży polskiej i ukraińskiej problemami społecznymi, charakterystycznymi dla współczesnych nauk o polityce, internacjologii i socjologii oraz możliwość podniesienia kwalifikacji, istotnych w wyborze atrakcyjnego kierunku studiów i wymarzonej profesji w przyszłości. Ponadto istotnym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o problemach współczesnego państwa (Polski i Ukrainy) oraz złożoności procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak również rozwijanie szczegółowych zainteresowań obejmujących szeroko rozumianą problematykę wewnątrzpaństwową i międzynarodową. Honorowy patronat nad Konkursem zadeklarowali Marszałek Sejmu RP, Konsul Generalny RP na Ukrainie oraz wyspecjalizowane ośrodki analityczne i instytucje publiczne  m.in.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje następujące problemy i zagadnienia (temat jeden do wyboru):

1. Regionalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego – Polska i Ukraina wobec wyzwań polityki „monopolu energetycznego” Federacji Rosyjskiej.
2. Bezpieczeństwo czy prawa człowieka – realny czy fałszywy dylemat w obliczu wybranych zagrożeń bezpieczeństwa w Europie i na świecie?
3. Migracje jako współczesne wyzwania społeczno-kulturowe.

Zwycięzca Konkursu oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrodę główną oraz wartościowe wyróżnienia – nowoczesne TABLETY, a także pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody książkowe. Ponadto, prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej INS PWSW oraz w instytutowym periodyku naukowym (publikacja recenzowana).

Esej powinien być napisany standardową czcionką (Times New Roman – 12) w formacie A4. Dopuszczalna ilość znaków bez spacji – 8-12 tys. Obowiązuje stosowanie przypisów i umieszczenie na końcu pracy wykazu wykorzystanej literatury. Międzynarodowy charakter Konkursu zakłada możliwość przygotowania eseju w językach polskim i angielskim (do wyboru). Do eseju należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej instytutu: http://www.pwsw.pl/edycja-ix-20152016

Prace wraz z formularzem należy wysłać za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie na adres:

Instytut Nauk Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4
37-700 Przemyśl oraz dodatkowo drogą elektroniczną: [email protected]

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 8 kwietnia 2016 r.
Planowany termin wręczenia nagród: 21 kwietnia 2016 r.

Eugeniusz Sało, 17.02.16 r.