Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs dla młodych naukowców polskiego pochodzenia

Konkurs dla młodych naukowców polskiego pochodzenia

W ramach projektu Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie zapraszamy do udziału w konkursie na stypendium/ wsparcie działań naukowych dla pracowników
naukowych pracujących na uczelniach ukraińskich.

Uczestnicy konkursu mogą się ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1 000 polskich złotych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2015 roku (formularz zgłoszeniowy na stronie www.wid.org.pl).

Warunkiem wzięcia w nim udziału jest spełnienie następujących kryteriów:

1. Kandydat(ka) prowadzi badania nad szeroko rozumianą polskością: językiem polskim (dialekty, gwary, akwizycja języka przez uczących się polskiego na Ukrainie), śladami kultury polskiej
(historia miejsc, ludzi, wydarzeń, architektura, archiwa itp.), społecznościami polskimi (socjologia) i in.
2. Polskie pochodzenie kandydata(ki) – najlepiej potwierdzone Kartą Polaka.
3. Gotowość przedstawienia swoich badań na forum podczas konferencji w Kijowie (październik
2015 r., Fundacja pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania).
4. Preferowane będą (w tym roku) prace, w których – oprócz prezentacji własnych badań – znajdzie się szczegółowe opracowanie bibliograficzne (lub opisowe) badań i działalności innych
naukowców (też studentów: prace magisterskie, roczne, inne) na danym terenie (rejon, obwód, region), w wybranej dziedzinie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lipca 2015 roku. Stypendium zostanie wypłacone w listopadzie – po przedłożeniu do druku wybranej pracy.

Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki prosimy wysłać pod adresem: [email protected] , [email protected]

Osoby do kontaktu ze strony Fundacji:

we Lwowie – dr Jerzy Kowalewski, koordynator projektu
e-mail: [email protected], tel. + 48 602 309 693, tel. ukr. + 380 964 711 309
w Warszawie – Lilia Luboniewicz, e-mail: [email protected], tel. +48 22 628 85 05