Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konferencja „Polityka mądrej tolerancyjności. Spuścizna Św. Jana Pawła II i Ukraina”

Konferencja „Polityka mądrej tolerancyjności. Spuścizna Św. Jana Pawła II i Ukraina”

Źródło - pawelskiersinis.pl

15 maja w winnickim Polskim Centrum im. Paderewskiego (Winnicka Politechnika) odbędzie się naukowa konferencja, poświęcona 95-leciu urodzin Św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły).

Celem przeprowadzenia przedsięwzięcia jest przedstawienie spuścizny ideowej najbardziej znanego Polaka XX w., jako źródła podejścia do rozwiązania duchownych, społecznych i politycznych problemów Ukrainy.

W konferencji przewidziany jest udział JE Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina, Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka, Konsula Generalnego Rumunii w Czerniowcach Eleonory Mołdowan, dyrektora Instytutu nauk religijnych Św. Tomasza z Akwinu o. Wojciecha Surówki i in.

>>> Szczegóły w załączniku (j. ukr.) <<<

Słowo Polskie, 13.05.15 r.