Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Dowiadujemy się więcej o Paderewskim w Żytomierzu (aktualizacja)

Dowiadujemy się więcej o Paderewskim w Żytomierzu (aktualizacja)

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim”, która odbędzie się 17 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Żytomierskiej obwodowej biblioteki im. O.Olżycza (ul. Nowy Bulwar 4).

Organizatorem Konferencji jest: Żytomierska Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Cel konferencji

W ciągu kilku lat w Żytomierzu trwa dyskusja o dziedzictwie światowej sławy polskiego pianisty, wirtuoza i kompozytora, polityka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego, los którego był ścisle związany ze stolicą Wołynia Wschodniego.

W Żytomierzu zawieszono budowę pomnika Paderewskiego. Ta sytuacja ukazała problem słabego poinformowania żytomierzan. Dziś w stolicy Wołynia Wschodniego mało kto wie, że Ignacy Jan Paderewski ma swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd, że był premierem i ministrem spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej i że przyczynił się do tego, iż miliony mieszkańców zachodniej Ukrainy zostało uratowano przed stalinowskim ludobójstwem w latach 1932 – 1937.

Opinia Polaków i Ukraińców różni się w wielu kwestiach. Powierzchowna wiedza mieszkańców Żytomierza staje się pożądanym obiektem manipulowania dla agentury wpływu agresywnej Rosji, która działając zgodnie z zasadą „dziel i rządź” chętnie wykorzysta jakąkolwiek okazję, żeby sztucznie wywołać wrogość między Polakami i Ukraińcami. Zaś emocjonalne dyskusje polskich i ukraińskich aktywistów miasta wywołują nieufność i rozczarowanie, a je retransmitowanie w polskich i ukraińskich  mediach stawia tamę procesowi  pojednania i porozumienia między Polakami i Ukraińcami. Co szkodzi interesom i bezpieczeństwu obu państw.

Dlatego, celem konferencji jest wykreowanie, definiowanie i popularyzacja obiektywnej oceny kulturowego i politycznego dziedzictwa Ignacego Jana Paderewskiego z punktu widzenia żytomierskich aktywistów, dziennikarzy i szerokiej społeczności.

Do omówienia proponujemy listę pytań:

– Wybitny syn Żytomierszczyzny (ojciec artysty urodził się we wsi Niechworoszcz Andruszowskiego rejonu Żytomierskiego obwodu);

– Światowej sławy polski pianista, wirtuoz i kompozytor. Muzyczne i kulturowe dziedzictwo Paderewskiego;

– Polityk i mąż stanu Drugiej Rzeczypospolitej. Rola Paderewskiego w tworzeniu światowego porządku po Pierwszej wojnie światowej (system wersalski). Skutki polityki Paderewskiego dla Ukraińców Wołynia i Galicji Wschodniej.

Do udziału  zapraszamy  naukowców, wykładowców, doktorantów, studentów i dziennikarzy.

Więcej informacji na stronie http://zszpol.blogspot.com/.

Słowo Polskie, 23.05.16 r.