Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Konferencja naukowa na temat traktowania rodziny w Winnicy

Konferencja naukowa na temat traktowania rodziny w Winnicy

W dniu 28 marca w Winnicy odbyła się naukowo-praktyczna konferencja „Rodzina – fundamentem ukraińskiego społeczeństwa”. Udział wzięło w niej około stu uczestników – przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich a nawet muzułmani.

Wspólny punkt widzenia w tej sprawie wyrazili oprócz osób konsekrowanych także naukowcy z Kijowa i Lwowa.

„Kościół nie może być śpiący, szczególnie wtedy gdy wróg nie śpi i wszelkimi sposobami atakuje rodzinę. Konferencja naukowo-praktyczna która odbyła się w Winnicy ma ogromne znaczenie ze względu na kilka przyczyn: piеrwsza – to że łączy chrześcijan różnych konfesji wokół wspólnego daru Bożego, którym jest rodzina; drugie – to że pokazuje społeczeństwu niebezpieczeństwo ideologii gender i wskazuje na konkretne narzędzia charakteru edukacyjnego lub prawnego dla ochrony instytucji rodziny. Spodziewamy się, że ta konferencja zapoczątkuje szereg innych wydarzeń w tym kierunku a dla Winnicy stanie się dobrą tradycją” – zaznaczył w rozmowie z dziennikarzem CREDO dyrektor ogólnoukraińskiego biura w sprawach duszpasterstwa rodzin konferencji Episkopatu rzymsko-katolickiego o. Roman Laba.

Temat rodziny, jej roli i miejsca we współczesnym społeczeństwie jest oczywiście skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Dlatego omówienie wszystkich jego aspektów w ciągu trzech godzin było niemożliwe więc organizatorzy i uczestnicy skupili uwagę nad tym co najwięcej zagraża rodzinie ukraińskiej. To przede wszystkim skierowana na niszczenie rodziny ideologia gender, coraz więcej rozpowszechniająca się w Europie. Dotarła ona także do Ukrainy i próbuje się ją wprowadzić do różnych sfer życia tego kraju.

Aby przeciwdziałać jakimkolwiek niebezpieczeństwom musimy uwidocznić ich korzenie. W swoim sprawozdaniu na początku konferencji, biskup Radosław Zmitrowicz – przewodniczący komisji w sprawach duszpasterstwa rodzin Konferencji Episkopatu rzymsko-katolickiego Ukrainy, nazwał szereg systemów filozoficznych, które ignorują fakt stworzenia człowieka na obraz i podobiznę Boga. Biskup wskazał na to, że korzenie intelektualne ideologii gender są identyczne z początkami komunizmu. „Marksizm stwierdza, że człowiek realizuje się wyłącznie poprzez pracę, więc ideologami radykalnego feminizmu zostało postawione zadanie „zwolnienia” kobiety od codziennych trosk i wychowania dzieci. W jaki sposób? Poprzez oderwanie aktu małżeńskiego od narodzenia dzieci – co według słów biskupa stało się pierwszym krokiem do zaprzeczenia porządku naturalnego – rozwoju rodzaju ludzkiego. Następnym krokiem jest stwierdzenie zgodnie z którym człowiek jest wolny i nie musi przyjmować płci otrzymanej od urodzenia lecz może ją wybierać” – mówił bp. Radosław.

„Konsekwencje tej ideologii, niszczącej miłość mężczyzny i kobiety, miłość do dzieci – wnioskował – mogą być o wiele gorsze niż komunistyczne. Z jednej strony prowadzimy dekomunizację kraju, z drugiej zaś – komunizm wraca do nas w inny sposób”.

Chrześcijańskie spojrzenie na rodzinę jako „projekcję Królewstwa Niebieskiego w świecie” przedstawił Wołodymir Puczkow. „Rodzina – mówił – to miejsce gdzie człowiek może być sobą, a nie tym kim wymaga otoczenie. To – szkoła relacji, w której człowiek z dzieciństwa uczy się prawdziwej miłości, rozróżniania dobra i zła, uczy się doceniać czas i życie – dary Boże, które nie wolno zaniedbywać”.

Prawosławny arcykapłan Wołodymir Tiutenko wyraził opinię na temat nowoczesnych technologii reprodukcji i dopuszczalności ich zastosowania z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej.

W trakcie trwania spotkania jego uczestnicy konferencji dzielili się przemyśleniami, zadawali pytania i dyskutowali. Podsumowaniem konferencji stała się uchwała, w której podkreślono niemożliwość dokonania zmian w prawnej definicji rodziny, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, i wprowadzenia na Ukrainie ideologii gender. Omówilono konieczność wzmocnienia instytucji rodziny, rozpowszechnienia wartości rodzinnych w mediach, stworzenia programu dla szkół, przygotowującego młodzież do życia rodzinnego, praca z młodzieżą w celu zapobiegania aborcji.

Dając ocenę konferencji biskup Radosław Zmitrowicz podkreślił: „Cudownie że ta konferencja się odbyła, jestem bardzo wdzięczny jej organizatorom i wszystkim kto w niej uczestniczył”. Oddzielnie pozytywnie zaznaczył udział przedstawicieli władzy na czele z szefem urzędu do spraw narodowości i religii winnickiej administracji państwowej Igorem Saleckim.

Igor Bogomołow, opracowanie tekstu Lidia Kyłymczuk, credo-ua.org, 01.04.17 r.