Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Komunikat: Nowy system rejestracji do centrów wizowych we lwowskim i winnickim okręgach konsularnych na Ukrainie

Komunikat: Nowy system rejestracji do centrów wizowych we lwowskim i winnickim okręgach konsularnych na Ukrainie

PPWW we Lwowie. Źródło: http://lviv.multi.euOd 3 kwietnia 2017 r. w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Użgorodzie, Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu i Czerniowcach będzie obowiązywał nowy system rejestracji na złożenie wniosku wizowego, służący szybszemu i łatwiejszemu dokonaniu rejestracji.

Warunkiem przyjęcia wniosku wizowego jest:

· w przypadku wnioskowania o wizę krajową – meldunek w odpowiednim okręgu konsularnym;
· w przypadku wnioskowania o wizę Schengen – dokument potwierdzający fakt zatrudnienia lub nauki w odpowiednim okręgu konsularnym (nie dotyczy wniosków na wizę Schengen do pracy).

Osoby zameldowane w obwodzie donieckim lub ługańskim mogą składać wnioski na wizę w PPWW we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Użgorodzie, Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu i Czerniowcach, jeżeli przedstawią jeden z poniższych dokumentów:

– w przypadku wnioskowania o wizę krajową – zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodu donieckiego lub ługańskiego;
– w przypadku wnioskowania o wizę Schengen – dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w odpowiednim okręgu konsularnym,
– dokument potwierdzający fakt nauki w odpowiednim okręgu konsularnym,
– zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodów donieckiego lub ługańskiego.

W celu dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego należy:

Krok 1: Wybrać cel wyjazdu do Polski.

Przed złożeniem wniosku o wizę należy dokładnie określić cel wizyty w Polsce:

– w przypadku pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych etc., należy ubiegać się o wizę Schengen;
– w przypadku pobytów długoterminowych (powyżej 90 dni w ciągu kolejnych 365) w celu odbycia studiów, podjęcia nauki, podjęcia pracy etc., należy aplikować o wizę krajową.

Niezbędne jest przygotowanie zestawu dokumentów wymaganych do ubiegania się o wizę według wybranej kategorii. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na niniejszej stronie.

Krok 2: Opłata za usługę PPWW

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do dowolnego oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu dokonania opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).

Podczas dokonywania opłaty należy podać:

a. kategorię wnioskowanej wizy:

C – wiza Schengen, cel inny niż turystyka (np., biznes, kultura, sport, odwiedziny, leczenie, tranzyt, inne etc.)
T – wiza Schengen turystyka
D – wiza krajowa (praca, studia etc.)
L – Mały Ruch Graniczny (dotyczy tylko wnioskodawców aplikujących we Lwowie i Użgorodzie).
b. miejsce złożenia dokumentów
c. numer telefonu do kontaktu.

Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

WAŻNE: Podanie błędnego numeru telefonu lub numeru telefonu należącego do osoby trzeciej będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, weryfikacją podanego numeru telefonu lub koniecznością rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

W przypadku dokonania kilku opłat, system rejestracyjny zarezerwuje miejsce do rejestracji tylko dla pierwszej dokonanej opłaty. Jeżeli rejestracja na poprzedni kod bankowy jeszcze nie wygasła lub nie została przyznana, wszystkie kolejne opłaty nie będą brane pod uwagę, a koszt takiej opłaty zostanie zwrócony.

Krok 3: W kolejnym dniu roboczym po dokonaniu opłaty automatyczny system rejestracyjny dokona rezerwacji terminu złożenia wniosku wizowego. Ta data nie będzie wcześniej niż 7 dni od dnia dokonania opłaty. Będzie też zależała od liczby miejsc dostępnych w systemie. Operatorzy Call Center nie wpływają na wybór daty rejestracji i nie mogą zmieniać wyznaczonego przez system terminu.
Na podstawie kodu PTN będzie można sprawdzić status sprawy na tej stronie.

Krok 4: Po przydzieleniu przez system terminu złożenia wniosku wizowego, operator Call Center skontaktuje się telefonicznie w godzinach od 09:00 do 21:00, od poniedziałku do niedzieli (oprócz dni świątecznych).

Krok 5: Operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji proponowanej daty rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z pełnym kompletem dokumentów.

Krok 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin złożenia dokumentów nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center odrzuci zarezerwowaną datę i poinformuje, że wkrótce zaproponowany zostanie inny termin złożenia dokumentów. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, nie wcześniej niż 7 dni od pierwszej zaproponowanej daty. Prosimy czekać na kolejny telefon od operatora Call Center.

Krok 7: Po ponownym nawiązaniu kontaktu telefonicznego operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów. W przypadku akceptacji terminu rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami.

W przypadku ponownego odrzucenia terminu sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

Rezerwacja terminu według nowego systemu odbywa się w automatycznie. Operatorzy Call Center oraz pracownicy PPWW nie mają wpływu na wyznaczenie daty i godziny złożenia dokumentów i nie mogą dokonywać zmiany terminu. Zaproponowany termin jest potwierdzany lub odrzucany w systemie rejestracji wyłącznie na podstawie decyzji wnioskodawcy.

W przypadku wnioskowania o wizę przez rodzinę, na jeden nr telefonu można zarejestrować maksymalnie 5 osób. Każdy następny członek rodziny powinien podać własny, inny numer telefonu. Opłaty rodzinne przyjmowane są na jedną kategorię wizy i do jednego PPWW. W przypadku, gdyby członkowie rodziny wnioskowali o różne kategorie lub do różnych PPWW, prosimy o dokonanie oddzielnych opłat.

Numer telefonu, pod którym można sprawdzić przyczynę odrzucenia rejestracji, jeżeli operator nie skontaktował się w celu jej potwierdzenia, to: +380 443907953. Operatorzy nie dokonują rejestracji pod tym numerem, a ogólne informacje można uzyskać na linii Call Center.

Jeżeli po dokonaniu opłaty nie nawiązano kontaktu w ciągu 3 dni, prosimy wejść na stronę internetową i sprawdzić status kodu PTN – kliknij tu

Jeżeli status kodu jest aktywny dla rejestracji, oznacza to, że miejsce jeszcze nie zostało przydzielone i należy czekać na zmianę statusu.

W przypadku, jeśli rejestracja została zarezerwowana, prosimy czekać na telefon operatora w celu zaakceptowania rejestracji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Call Center.

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby, które dokonały przedpłaty przed 20.01.2017 r. mogą uzyskać termin złożenia dokumentów w dotychczasowym trybie, poprzez dokonanie samodzielnej rejestracji na stronie internetowej lub w Call Center pod numerami: +38 044 5955151; +38 032 298 44 10; + 38 032 2424564; +38 050 4193010; + 38 067 3430480; +38 093 1755503.

Procedura zwrotu opłaty

– Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.
– VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycję do banku w celu dokonania zwrotu.
– Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje Petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 24.03.17 r.