Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia

Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia

W dniach 15-19 października  30 nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, którzy pracują w szkołach polskich i szkołach ukraińskich, gdzie nauczany jest język polski, wzięli udział w wizycie studyjnej, która odbyła się w różnych miejscowościach Polski: Warszawa, Sieradz, Milicz i Wołowo koło Wrocławia.

Ze strony polskiej uczestnikami projektu byli 30 nauczycieli języka polskiego z polskich szkół. Wizytę studyjną zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem projektu było rozpoczęcie współpracy nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i z Polski. Współpraca dotyczy metodyki pracy, wymiany doświadczeń zawodowych, poznania warsztatu pracy itp. Efektem projektu ma być stały kontakt i wzajemny mentoring zainteresowanych osób. Istotą współpracy jest kontakt „jeden na jeden”. Podczas pierwszego kontaktu (w ramach wizyty studyjnej) powstało 30 „par nauczycieli języka polskiego”.

W ramach wizyty, w dniach 17 i 18 września nauczyciele z Ukrainy przebywali w szkołach, w których pracują nauczyciele z Polski. W ramach pobytu w placówkach edukacyjnych odbyły się lekcje otwarte, zwiedzanie szkół, zapoznawanie się z warsztatem pracy nauczyciela języka polskiego itp.

Pozostałe dni i godziny wizyty studyjnej wypełnione były oficjalnymi spotkaniami w placówkach i instytucjach oświatowych, wycieczkami tematycznymi po Warszawie oraz wizytami w księgarniach.

W kolejnym 2017 roku Fundacja starać się będzie o fundusze na zorganizowanie wspólnej konferencji dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i Polski we Lwowie. Uczestnikami konferencji zostaną nauczyciele, którzy rozpoczęli współpracę podczas wizyty studyjnej i dalej chcą ją kontynuować.

Tetiana Masłowa, Uładówka, 28.10.16 r.