Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Komisja senacka oceniła oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017

Komisja senacka oceniła oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2017

W dniach 27-28 marca w Senacie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Uczestnicy posiedzenia wspomnieli o tym, że ze środków podatnika polskiego na zaspokajanie potrzeb Polaków za granicą przeznaczono w latach 1989–2012, kiedy środki były w dyspozycji Senatu – kwotę około 852 milionów.

W roku 2016, Kancelaria Senatu przejęła te zadania z MSZ, do komisji wpłynęło 680 wniosków, które obecnie są procedowane w Kancelarii Senatu. Chodzi o około 30 tysięcy stron dokumentów.

Uchwałą Prezydium Senatu wybrano sześć podstawowych kierunków, w tym „Kultura i promocja” – 186, „Wzmacnianie środowisk” – 153, „Media polonijne” – 25, „Infrastruktura” – 45 i „Pomoc charytatywna” – 22.

Wnioski złożone do Kancelarii Senatu na rok 2017 opiewały na kwotę 313 milionów zł przy budżecie w wysokości 75 milionów. Wśród największych beneficjentów, jakie znalazły się wśród wnioskodawców, którzy złożyli oferty na rok 2017 są stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (78 milionów zł), fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (ponad 40 milionów zł) oraz Fundacja „Wolność i Demokracja” (ponad 12 milionów).

Procedura oceny wniosków zostanie zamknięta 31 marca, rozpocznie się etap sporządzania umów i przekazywania środków organizacjom.

Słowo Polskie na podstawie informacji senat.gov.pl, 30.03.17 r.