Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Kombatanci armii URL pod opieką władz II RP

Kombatanci armii URL pod opieką władz II RP

Byli żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, związanej układem sojuszniczym z II Rzecząpospolitą w walce przeciwko bolszewickiej Rosji po złożeniu broni i przekroczeniu polskiej granicy zostali objęci opieką państwa polskiego nie tylko w zakresie ich traktowania, jako jeńców wojennych.

Większość byłych oficerów i szeregowców Symona Petlury otrzymało polskie obywatelstwo i na zawsze związało swoją przyszłość z Polską. Tylko nieliczni opuścili jej teren i przenieśli się do innych krajów Europy i świata.

W ramach obchodów 25-lecia uznania przez III RP suwerenności i niepodległości Ukrainy polski resort spraw zagranicznych opublikował nieznany dotychczas dokument Wydziału Wschodniego z 1923 roku, dotyczący przyznania byłym żołnierzom armii petlurowskiej uprawnień kombatanckich.

W dokumencie skierowanym do aprobaty Naczelnika Państwa Polskiego czytamy: „o moralnym obowiązku Polski przed inwalidami z armii petlurowskiej […] ze względu na prestiż państwa, jak również konieczność ostatnich możliwości polityki ukraińskiej przez Polskę, jako przeciwwagę do szerokiej akcji ukraińskiej sowietów MSZ winno wypowiedzieć się za przyznaniem zapomóg tym inwalidom. Względy polityczne w danym wypadku powinny przeważyć nad względami ściśle prawnymi”.

Słowo Polskie na podstawie informacji MSZ, 09.01.17 r.