Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kilkadziesiąt osób z Ukrainy poznawało Polskę na przykładzie Kielc

Kilkadziesiąt osób z Ukrainy poznawało Polskę na przykładzie Kielc

W ostatnich dniach czerwca kiludziesięcioosobowa delegację z Ukrainy w ramach wizyty edukacyjnej po polskich uczelniach po raz kolejny odwiedziła Kielce i Małopolskę.

Pierwszy dzień pobytu młodzieży i ich rodziców poświęcono spotkaniom na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na UJK gości tradycyjnie przyjmował Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania i osobiście Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania UJK prof. Dr hab. Wojciech Saletra oraz dr Ryszard Stefański adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych. Wizyta była okazją do bezpośredniej dyskusji na temat możliwości i zasad rozpoczynania studiów na Uniwersytecie. Goście z Ukrainy zobaczyli nowoczesną infrastrukturę, a samo spotkanie zorganizowano w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu.

Podczas wizyty miało miejsce podpisanie porozumienia określającego zasady wzajemnej współpracy między Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Umowę w imieniu Uniwersytetu podpisał prof. dr hab. Wojciech Saletra, a w imieniu Stowarzyszenia – Krzysztof Kalita – Prezes Zarządu. Umowa zakłada współpracę w sferze edukacji oraz działalności naukowo – badawczej.

Uczestnicy wizyty zapoznali się także z ofertą edukacyjną Politechniki Świętokrzyskiej. Delegację przywitał pan Ryszard Maj – kierownik działu współpracy międzynarodowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pan Wojciech Bogucki, zajmujący się współpracą ze Wschodem.

Goście podczas wizyty poznali miasto od innowacyjnej i praktycznej strony związanej m.in. z możliwościami prowadzenia biznesu przy wsparciu Kieleckiego Parku Technologicznego. Prowadząca spotkanie Natalia Luba-Chudzik przedstawiła ofertę KPT, a na koniec goście z zaciekawieniem oglądali nowoczesne Centrum Druku 3D oraz Energetyczne Centrum Nauki.

Podczas drugiego dnia wizyty delegacja odwiedziła Uniwersytet Ekonomiczny i Pedagogiczny w Krakowie, zapoznając się z ofertą edukacyjną tej uczelni.

Pragniemy podziękować za współpracę Wydziałowi Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, Politechnice Świętokrzyskiej, Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu, Winnickiemu Regionalnemu Centrum Informacji „Kreatyw”, firmie Eurokompania E-DIA oraz wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji wizyty edukacyjnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy, Odessie i Lwowie za wsparcie w procesie uzyskiwania wiz dla uczestników naszej inicjatywy.

Tegoroczne wizyty edukacyjne Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód organizuje pod hasłem „POLSKA: Europa w praktyce”. Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętego w 2015 roku polsko – ukraińskiego projektu pod hasłem: „PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy”. Projekt w 2015 roku uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu MSZ „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

Krzysztof Kalita, 16.07.16 r.