Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Karta Polaka. Praktyczny przewodnik po nowelizacji w ustawie

Karta Polaka. Praktyczny przewodnik po nowelizacji w ustawie

Źródło: vk.comZ dniem 2 września 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące Karty Polaka: stałe miejsce zamieszkania w Polsce przyznawane będzie za darmo, obywatelstwo – po roku, a comiesięczny zasiłek – dla każdego członka rodziny. Dofinansowanie na realizację zmian, przewidzianych w ustawie, ruszy od 1 stycznia 2017 r.

Zmieniono także szereg innych powiązanych ustaw: o polskim obywatelstwie oraz o cudzoziemcach w Polsce. 1 czerwca nowy dokument został opublikowany w dzienniku państwowym. Po upływie 3 miesięcy od oficjalnej publikacji (czyli od 2 września poprawki wchodzą w życie).

Co zmienia się w Ustawie o Karcie Polaka po jej nowelizacjii?

1. Kartę Polaka można będzie teraz uzyskać na terenie Polski także od wojewodów. Do 2017 roku zostanie określony wykaz, w którym województwie obywatele jakich państw mają prawo do uzyskiwania Karty Polaka.
2. Polska wiza wielokrotna na podstawie Karty Polaka będzie wydawana za darmo. Ta norma działa już od dłuższego czasu ale w ustawodawstwie brakowało odpowiedniego zapisu.
3. Karta stałego pobytu w Polsce na podstawie Karty Polaka będzie przyznawana bezpłatnie – wcześniej rozpatrzenie wniosku kosztowało 640 złotych, a wydanie Karty 50 złotych.
4. Osoba, która ma Kartę Polaka, po ubieganiu się o zezwolenie na stały pobyt w Polsce może liczyć na zapomogi pieniężne.
5. Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na podstawie polskiego pochodzenia, ma prawo do uzyskania obywatelstwa w Polsce po roku nieprzerwanego pobytu (wcześniej były to 2 lata). Procedura przyznania polskiego obywatelstwa dla takich osób odbywa się bezpłatnie.

Wysokość pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka:

Posiadacz Karty Polaka i jego małżonek w ciągu pierwszych 3 miesięcy otrzymują od państwa polskiego po 925 złotych, a od czwartego po dziewiąty miesiąc – po 555 złotych. Jeśli małżonkowie mają dzieci, to na każde dziecko przez pierwsze 3 miesiące otrzymają dodatkowo 462,5 złotych, a od 4. po 9. miesiąc – 277,5 złotych.

Kilka ważnych aspektów pomocy finansowej:

1. O wsparcie finansowe może ubiegać się tylko posiadacz Karty Polaka, który wcześniej zwrócił się o pozwolenie na stały pobyt w Polsce.
2. Pomoc pieniężna nie podlega opodatkowaniu od dochodów i nie zależy od wielkości zarobków jego odbiorcy.
3. Wypłaty są stałe i nie mogą być przyznawane dłużej niż 9 miesięcy.
4. Zasiłek przestaje być wypłacany po utraceniu statusu stałego pobytu (na przykład, po przyznaniu obywatelstwa).
5. Wypłaty są realizowane do momentu, kiedy w polskim budżecie rocznym są przewidziane pieniądze, założone w danym grafiku wydatków.
6. O pomoc finansową można ubiegać się dopiero od 1 stycznia 2017 roku, ponieważ w przyjętym już na 2016 rok polskim budżecie nie przewidziano takiego grafiku wydatków.

Kiedy można ubiegać się o zezwolenie na stały pobyt?

Dla posiadaczy Karty Polaka lub osób mających polskie pochodzenie nie ma znaczenia, jak długo mieszkały w Polsce i czy w ogóle mieszkały. Po przyjeździe do Rzeczypospolitej można od razu ubiegać się o pobyt stały, warto jednak wziąć pod uwagę, że fakt zatrudnienia w Polsce bardziej pozytywnie wpływa na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Co oznacza nieprzerwany pobyt w Polsce?

Pojęcie nieprzerwanego pobytu jest wytłumaczone w polskiej ustawie o cudzoziemcach – za nieprzerwany uważa się taki pobyt, gdy cudzoziemiec nie opuszczał terytorium Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a łączny okres, w którym był nieobecny w Polsce, nie przekracza 10 miesięcy.

Słowo Polskie na podstawie informacji znadniemna.pl, 22.06.16 r.